Eget dricksvatten

Äldre vattenpump i trädgården.

Dricksvatten brukar kallas vårt viktigaste livsmedel. Alla skall ha tillgång till rent vatten som kan användas utan hälsorisker.

Vattenkvalitet

Vattenkvalitén i enskilda vattentäkter kan påverkas av bakterier och kemiska ämnen. Ibland kan vattnet innehålla sjukdomsframkallande bakterier.

Sjukdomssymptomen liknar de som man förknippar med matförgiftning, det vill säga magåkommor. Har brunnsvattnet blivit förorenat av sjukdomsframkallande bakterier kan detta åtgärdas, till exempel genom klorering av brunnen.

Även kemiska ämnen kan påverka vattenkvalitetén på olika sätt. Vissa ämnen, till exempel kväveföreningar och fluorid, kan ge negativa hälsoeffekter framförallt för små barn. I bergborrade brunnar kan det också förekomma höga halter av radon och/eller uran i vattnet.

Barn är speciellt känsliga för förorenat dricksvatten eftersom de dricker mycket vatten i förhållande till sin kroppsvikt.

Andra ämnen som kan påverka vattnets tekniska egenskaper är lågt pH-värde, som innebär risk för frätskador på ledningar, höga järn- mangan- och kalkhalter vilka kan ge utfällningar i installationer och missfärgad tvätt. Många ämnen som påverkar vattnet negativt kan tas bort med hjälp av vattenreningsfilter.

Provtagning av vatten

Om du har egen brunn ansvarar du själv som fastighetsägare för kontroll av ditt eget dricksvatten. Oavsett om du upplever problem eller inte bör du kontrollera vattenkvalitén regelbundet. Livsmedelsverket rekommenderar att man provtar sitt dricksvatten minst vart tredje år. Om man har eller har haft problem med brunnsvattnet är det lämpligt att provta oftare. Är det fler än två fastigheter som är anslutna till samma vattentäkt bör brunnsvattnet provtas minst en gång per år. För att få hjälp med att kontrollera vattnet vänder du dig till ett ackrediterat laboratorium.

Ackrediterade laboratorium hittar du på eniro Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller hitta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Exempel på laboratorier är SGS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., tel: 013-254900 och Eurofins Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., tel: 010-4908110.

När du beställer dricksvattenundersökning får du allt du behöver hemskickat. Detta innefattar provtagningsinstruktioner tillsammans med provtagningskärl samt en kylväska för transporten av proverna till laboratoriet.

Om du har frågor om resultaten från en dricksvattenprovtagning svarar laboratorierna på detta. All provtagning går direkt via kontakt med laboratoriet.

Miljökontoret svarar på frågor och ger information om dricksvatten.

Mer information gällande enskilt vatten hittar du på Livsmedelsverket och Sveriges geologiska undersökning samt sidan vad gör jag om min brunn sinar?

Vad gör jag om min brunn sinar?

Livsmedelsverket om egen brunn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Miljökontoret

Telefon: 010-234 50 00

miljo@mjolby.se

 

Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner samverkar i en gemensam miljönämnd och ett gemensamt miljökontor. Miljökontoret är placerat i Mjölby och där hanteras alla frågor inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Senast publicerad