Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Stöd & omsorg

Dödsfall och begravning

När någon avlidit ska en bouppteckning göras. Om tillgångar inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter i samband med dödsfallet och om det inte finns någon fast egendom eller tomträtt, kan bouppteckningen ersättas med en dödsboanmälan.

Ekonomisk hjälp till begravningskostnader

När en person avlider utan att efterlämna några tillgångar kan dödsboet få viss ekonomisk hjälp till begravningskostnader.

Kostnader för transport av avliden

Kommunen ansvarar för att ta hand om dem som avlider i särskilda boenden. Kommunen ordnar transport och förvaring på  bårhus.

Avgiften som tas ut från dödsboet ingår inte i landstingens högkostnadsskydd eller den kommunala maxtaxan för äldreomsorg.

Om dödsboet inte har några tillgångar, ska kommunen stå för kostnaden. Om läkare bedömer att obduktion är nödvändig, sker transport utan kostnad för dödsboet.

Begravningsombud

Länstyrelsen utser begravningsombud som ska ta tillvara intressen för de som inte tillhört Svenska kyrkan.

Dödsboförvaltning

Om det inte finns någon som kan ta hand om den dödes egendom, ska dödsfallet anmälas till omsorgs- och socialnämnden.

Dödsboanmälan upprättas av omsorgs- och socialnämnden och förvaras hos Skatteverket. Anmälan bör genomföras inom två månader efter dödsfallet. När dödsfallet anmälts till till omsorgs- och socialnämnden påbörjas en boutredning.

Vid prövningen om dödsboanmälan kan genomföras, tas ingen hänsyn till den avlidnes skulder. Inga räkningar betalas efter dödsfallet tills dess att boutredning är klar. Avdrag får inte göras för andra skulder än sådana som är direkt knutna till dödsfallet. Begravningskostnader ska prioriteras.

Kontakt

Omsorgs- och socialförvaltningen

 

Dödsboanmälan
Telefontid tisdag och onsdag klockan 10-11

Elina Johansson-Martis
Telefon: 0142-859 75


Frida Simon
Telefon: 0142-857 78