Dödsfall, begravning och begravningsombud

När någon avlidit ska en bouppteckning göras. Om tillgångar inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter i samband med dödsfallet och om det inte finns någon fast egendom eller tomträtt, kan bouppteckningen ersättas med en dödsboanmälan.

Ekonomisk hjälp till begravningskostnader

När en person avlider utan att efterlämna några tillgångar kan dödsboet få viss ekonomisk hjälp till begravningskostnader.

Ansök om ekonomiskt bistånd.

Dödsboanmälan

Om den avlidne saknar tillgångar och försäkringar som täcker begravningskostnader och kostnad för en bouppteckning kan kommunen som den avlidne var folkbokförd i, pröva möjligheterna till att upprätta en dödsboanmälan. Ansökan görs till omsorgs- och socialnämnden. 

Provisorisk förvaltning av dödsbo

Om dödsbodelägare saknas för att ta hand om bohaget och anordna en begravning ska dödsfallet anmälas till omsorgs- och socialnämnden.

Begravningsombud

För att öka inflytandet och insynen för de som inte är medlemmar av Svenska kyrkan finns begravningsombuden, ett i varje kommun. Ombudet är en förstärkning av länsstyrelsens tillsynsfunktion enligt begravningslagen och ska företräda de som inte tillhör svenska kyrkan

Begravningsverksamheten är den sammanfattande benämningen på de uppgifter som samhället ska ansvara för i samband med begravning. Den finansieras av en avgift, begravningsavgiften, som alla betalar oavsett om man tillhör Svenska kyrkan eller inte.

För begravningsplatserna inom Mjölby kommun har länsstyrelsen utsett Yngve Welander.

Kontakt

Handläggare dödsboanmälan och provisorisk förvaltning

Elina Johansson-Martis
Telefon: 0142-859 57

elina.johansson-martis@mjolby.se

Telefontider: måndagar, tisdagar, onsdagar och fredagar klockan 9.15-10
Torsdagar klockan 14-14.45

Begravningsombud

Yngve Welander

Telefon: 070-444 78 65

yngve.welander2@mjolby.se