Borgerlig vigsel

För er som har planer på att gifta er kan borgerlig vigsel vara ett alternativ. Ni har möjlighet att boka en av kommunens lokaler, men kan också komma med förslag på andra lokaler som passar era önskemål.

Hindersprövning

Innan vigseln måste en hindersprövning göras. Hinder kan till exempel vara att en eller båda parter är minderåriga, att parterna är släkt eller att en skilsmässa inte vunnit laga kraft.

Ni ansöker gemensamt om hindersprövning hos Skatteverket.

När ni får intyg om hindersprövning och intyg om vigsel från Skatteverket ska dessa lämnas till Medborgarservice i Mjölby kommun senast en vecka före vigseln.

Boka tid, plats och datum

Vänd er till Medborgarservice i stadshuset i Mjölby och prata om när, var och hur ni vill ha er ceremoni. Medborgarservice tar emot önskemål och kontaktar en vigselförrättare. När en vigselförättare åtagit sig uppgiften, återkopplar Medborgarservice till er. Därefter sker kontakten direkt mellan er och vigselförrättaren för att mer detaljerat planera genomförandet.  

Vigseln är kostnadsfri.

I Mjölby kommun finns fem vigselförrättare:

  • Gun-Inger Andersson
  • Birgit Ekström
  • Ingela Svensson
  • Carina Jönsson
  • Fredrik Holmer

Kontakt

Medborgarservice

Telefon: 010-234 50 00

medborgarservice@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun, 595 80 Mjölby

Besöksadress: Stadshuset, Burensköldsvägen 11