Lämna ett mjölbyförslag

Har du idéer om hur vi kan göra Mjölby kommun ännu bättre? Förslagen ska avse frågor som utvecklar kommunen och som gynnar medborgare utifrån ett bredare perspektiv. Då kan du lämna ett mjölbyförslag.

Alla som är folkbokförda i Mjölby kommun har rätt att lämna in ett mjölbyförslag. Mjölbyförslag måste handla om sånt som ligger inom kommunfullmäktiges ansvarområde.

Mjölbyförslag får inte strida mot lagen eller ha kränkande, diskriminerande eller rasistiskt innebörd. Alla förslag blir offentliga handlingar och diarieförs och registreras hos kommunen.

Hur lämnar jag mitt mjölbyförslag?


Lämna ditt mjölbyförslag via vår e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt vid frågor om mjölbyförslag

Carina Stolt, kommunsekreterare

Telefon: 0142-851 11

E-post: mjolbykommun@mjolby.se


Medborgarservice

Telefon: 0142-859 95

E-post: medborgarservice@mjolby.se