Mjölby kommun, länk till startsidan

Arbetsgrupper

Under åren 2020-2023 jobbade vi med tematiserade arbetsgrupper för att påbörja processen med att konkretisera idéerna som samarbetsaktörerna vill förverkliga i Upplevelsecenter för mat. I arbetsgrupperna fick aktörerna utveckla idéer och visioner för vad som kan göras på plats.

 1. Mat i cirkulära flöden
  Hur kan vi visa hela kedjan – från jord till bord till jord igen. Här fokuserar vi på att berätta hur mat produceras i dagens moderna lantbruk och hur den förädlas i kommande led för att sedan hamna hemma i ditt kök. Vi visar hur matresterna kan omvandlas till bland annat biobränsle och hur man kan återföra näring till jorden.

 2. Logistik och infrastruktur
  Ofta glöms logistiken bort när man pratar hållbarhet och fokus ligger på produktion och ingående varor. Men för att göra hela livsmedelskedjan hållbar krävs även att mellanrummen täcks in. Även grundläggande infrastruktur i allt från digital uppkoppling och ett gott företagsklimat till vägnät och tillgång på fossilfria bränslen behövs. Det görs många smarta logistiklösningar och bra infrastruktur och det ska vara möjligt att visa upp här! Även kopplingarna som bygger ihop resursflödena mellan stad och land är viktiga för att helheten ska bli hållbar.

 3. Innovativ och spännande teknik
  Det finns otroligt spännande teknik att visa upp som används idag eller håller på att tas fram för applikation inom lantbruket och andra delar i livsmedelskedjan. Här korsbefruktas flygteknik med gammal lantbrukskunskap, sensorteknik förhindrar övergödning och ansiktsigenkänning appliceras på djur – listan kan göras lång...

 4. Mat kopplad till rörelse och hälsa
  Att hälsa till vissa delar är kopplad till mat och livsmedel är ett känt faktum sedan länge. Hälsosamma matvanor kan minska risken för flera sjukdomar, bland annat typ-2 diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar samt övervikt. Här vill vi presentera de möjligheter som finns och vilka val man kan göra för att investera i sin egen hälsa.

 5. Morgondagens livsmedel och lantbruk
  Universiteten har bland annat till uppgift att kommunicera sin forskning och dess resultat till allmänheten. Inom livsmedels- och lantbruksområdena vill vi att Upplevelsecenter för mat ska vara en kanal för detta.

 6. Väderstad och mat som besöksmål
  Mat i alla dess former lockar turister. På Upplevelsecenter för mat vill vi inte bara ge besökare möjlighet att smaka på god, hälsosam och närodlad mat utan också förmedla det historiska. För att visualisera det använder vi oss av virtual reality och artificiell intelligence med mera. Väderstad är en ort som redan idag myllrar av företagsamhet. Centralkonditoriet har över 200.000 besökare årligen och Väderstad AB har en strid ström av nationella och internationella besökare. Hur påverkar ett Upplevelsecenter befintliga entreprenörer och olika aktörer i Väderstad och vice versa.

Ovan listas de fokusområden som vi initialt arbetade utifrån. Dessa har vidareutvecklats till följande områden:

 • Upplevelse och målgruppsfokus
 • Hållbarhet
 • Kunskapsöverföring

Kontakt

Eva Rådander, marknads- och kommunikationschef
Telefon: 010-234 51 13
eva.radander@mjolby.se

Charlotta Rydberg, projektkoordinator
Telefon: 010-234 51 18
charlotta.rydberg@mjolby.se

EU-flaggan

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?