Mjölby kommun, länk till startsidan

Studentmedarbetare

Genom ett studentmedarbetarskap kan du exempelvis få en inblick i hur det är att jobba hos oss, kan omsätta teori till praktik samtidigt som du kan bidra med nya perspektiv, kunskaper och kompetenser som kan göra vår verksamhet ännu bättre.

Två män står framför en genomskinlig whiteboard och en av dem skriver på en post-it lapp

Jag tror att oavsett var man vill jobba eller vad man vill jobba med, så är det en bra merit att ha arbetat i en kommunal verksamhet, oavsett om man i framtiden vill jobba offentligt eller privat. Ett tips är också att faktiskt ta det tillfället att jobba som studentmedarbetare, det blir ju som en förberedelse för det man tänker göra efter sin examen.

Citat från en av våra studentmedarbetare inom vård och omsorg

Som studentmedarbetare får du, genom att omsätta teori till praktik, chans att bygga upp ett nätverk inom din yrkeskategori samtidigt som du får erfarenhet inom det du utbildar dig till. I Mjölby kommun satsar vi på studentmedarbetarskap för att underlätta övergången från studier till arbete för dig som student och för att skapa möjligheter för dig att prova på kommunalt arbete. Genom att arbeta vid sidan av dina studier kan du som student få en inblick i hur det är att jobba på Mjölby kommun samtidigt som vi får nya kunskaper och idéer som kan bidra till att vår verksamhet blir ännu bättre.

Studentmedarbetare är ett regionalt studentmedarbetarprogram vilket innebär att du, vid sidan av sina studier, arbetar cirka 20-25 procent under ditt sista studieår.

Dina arbetsuppgifter ska grundas i ett identifierat uppdrag utifrån verksamhetens behov och du kommer att stöttas av en utsedd handledare under arbetets gång. Arbetstiderna är flexibla för att arbetet ska kunna anpassas efter dina studier.

För att ansöka till någon av våra studentmedarbetartjänster behöver du ha påbörjat eller ska påbörja ditt sista utbildningsår på din universitetsutbildning. Du ansöker genom att skicka in CV och ansökan via annonsen på tjänsten som du är intresserad av (våra studentmedarbetartjänster publiceras på våren respektive hösten varje år).


Lediga jobb som studentmedarbetare hittar du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nedan presenteras en intervju med en av våra tidigare studentmedarbetare.

 

Varför valde du att arbeta som studentmedarbetare i Mjölby kommun?
Jag fick under min VFU-praktik bra stöd och utveckling vilket var en drivande faktor för att jag ville stanna kvar. Ytterligare en anledning till att jag ville arbeta som studentmedarbetare var att jag tyckte att det kunde vara bra att kunna bibehålla den kunskap jag fick från min VFU-praktik – att få möjlighet att fortsätta arbeta med det i praktiken.

 

Vad är det bästa/roligaste med att arbeta som studentmedarbetare på Mjölby Kommun?
Det roligaste med själva arbetsuppgifterna är direktkontakten med barn, att få träna på hur jag ska bemöta barn och föräldrar, att få bygga upp en professionell relation till barnet och utveckla min egen roll - ”vem vill jag vara i bemötandet” och att få ta mig an den utmaningen.

 

Hur kombinerar du dina studier med din anställning som studentmedarbetare?
Min handledare och chef är väldigt uppmuntrande till att skolan kommer först och det är väldigt flexibelt, jag styr mycket själv och känner ingen press att jag måste vara här och arbeta om jag har mycket en vecka i skolan, studierna går först.

 

Vad innehåller din studentmedarbetartjänst för typ av arbetsuppgifter?
Jag arbetar mycket tillsammans med socialsekreterarna, där jag deltar i utredningssamtal vid exempelvis orosanmälningar som kommer in. Jag får då vara med i hela processen från att anmälan kommer in på egentligen allt förutom sådana ärenden som är sekretess på. På samtalen är mitt fokus att se och lära av hur man agerar som socialsekreterare. Tidsmässigt och utvecklingsmässigt så skulle det även gå att kombinera med någon form av projekt, min chef har varit lite inne på det spåret men det är inget vi kommit igång med än i och med att jag precis börjat.

 

Har du några tips till andra som studerar och vill jobba som studentmedarbetare?
Jag tror att oavsett var man vill jobba eller vad man vill jobba med, så är det en bra merit att ha arbetat i en kommunal verksamhet, oavsett om man i framtiden vill jobba offentligt eller privat. Ett tips är också att faktiskt ta det tillfället att jobba som studentmedarbetare, det blir ju som en förberedelse för det man tänker göra efter sin examen.

Kontakt/frågor om studentmedarbetarskap

HR- och löneavdelningen

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?