Mjölby kommun, länk till startsidan

Ersättning för insamling av förpackningsavfall från flerbostadshus

Från och med 2027 måste alla hushåll ha en ordnad sortering för förpackningsavfall fastighetsnära. Detta innebär att flerbostadshus och bostadsrättsföreningar som i dag inte erbjuder möjlighet till sortering av förpackningsavfall behöver införa det. Om du idag redan erbjuder full utsortering kan du anmäla att du vill ha ersättning för detta.

Dummybild

Alla hushåll är skyldiga att sortera sitt avfall. Förpackningsavfall kan i dag lämnas på återvinningsstationen om det inte finns ordnad insamling i anslutning till bostaden. En sådan ordnad sortering av förpackningar i anslutning till bostaden blir dock obligatoriskt från 2027. Detta kallas för fastighetsnära insamling (FNI). Fastighetsägaren ansvarar för att det finns en fungerande insamling av sorterat avfall, och att det kan hämtas på ett bra sätt. De fraktioner som ska kunna sorteras ut är papper, plast, metall, färgat - och ofärgat glas, returpapper samt mat- och restavfall.

Alla återvinningsstationer, där hushåll kan lämna sorterade förpackningar, kommer till en början att finnas kvar.

Senast 1 januari 2027 ska alla ha möjlighet att lämna sina förpackningar och returpapper där de idag lämnar mat- och restavfall. Det innebär att fastighetsägare, styrelser för bostadsrätter och samfälligheter med gemensam avfallshantering behöver börja planera för förpackningsinsamling och göra plats för insamling av förpackningarna och returpapper också.

Mjölby kommun utreder möjligheten att erbjuda flerbostadshus med fem lägenheter eller mindre, fyrfackskärl. Detta kommer ske i samråd mellan Mjölby kommun och fastighetsägaren.

Befintlig fastighetsnära insamling (FNI) är sedan 1 januari 2024 kommunalt ansvar enligt ny lag. För de fastigheter som idag har FNI fortsätter det som tidigare, förutsatt att den entreprenör som används för insamling har ett auktorisationsavtal med Mjölby kommun för FNI.

Fastighetsägare som erbjuder fastighetsnära insamling av alla typer av förpackningar samt returpapper kan, efter anmälan till kommunen, erhålla ersättning. Ersättningen är satt till 400 kronor per hushåll och år.

Det är endast auktoriserade entreprenörer som får hämta förpackningsavfall hos flerbostadshus och samfälligheter i Mjölby kommun. Följ länken nedan för att läsa mer om auktorisationen och kontaktuppgifter till de entreprenörer som är godkända i dagsläget.

Ersättning

För att få ersättning från kommunen behöver du som fastighetsägare anmäla din hantering av förpackningar till kommunen. Anmälan gäller tillsvidare och första utbetalningen sker efter sommaren. Anmälan för första utbetalningen behöver göras senast 31/5.

Fyll i Excel-filen ”Anmälan ersättning FNI” och skicka till TKdebitering@mjolby.se

Revideringar kan ske och mer information kommer löpande i takt med arbetet.

Samlokaliserade verksamheter kan anmäla sig

Från januari 2024 tar kommunerna över ansvaret för att samla in förpackningar från förpackningsproducenterna. Det gäller hushållens förpackningar och förpackningar från de verksamheter som delar kärl för återvinning med hushåll.

Verksamheter som delar kärl för insamling av förpackningar med hushåll ska anmäla till kommunen om de vill ha fortsatt insamling tillsammans med hushållen.

Här Pdf, 78.2 kB, öppnas i nytt fönster. kan du anmäla att du fortsatt vill ha insamling av förpackningar.

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?