Mjölby kommun, länk till startsidan

Hulje återvinningscentral för företag

Avfall som uppstår i verksamheter omfattas av andra regler än avfall som uppstår hos privatpersoner. Detta innebär att företag som vill lämna avfall på återvinningscentralen behöver betala separat för det, antingen genom en besöksavgift eller genom att låta väga sitt avfall.

Öppettider

Företag är välkomna till oss på Hulje återvinningscentral vardagar 07.00-16.00

Besöksavgift företag

Företag och enskilda firmor som flera gånger om året behöver lämna mindre mängder avfall kan besöka återvinningscentralen och bli debiterade en besöksavgift per besök. Besöksavgiften innebär att du kan lämna avfall till en fast besöksavgift, dock med vissa undantag som preciseras nedan.

Detta gäller för besöksavgiften:

 • Avgiften för ett besök är 320 kronor exklusive moms. Avgiften faktureras månadsvis med en samlingsfaktura.
 • Besöksavgiften gäller för företagsregistrerade lätta lastbilar med maximal totalvikt på 3,5 ton. Överstigs denna vikt kan avfallet istället lämnas enligt vikttaxa.
 • Har du en enskild firma och besöker Hulje ÅVC i en lätt lastbil så kommer detta besök att faktureras.
 • Besöksavgiften tillåter företag att vid obegränsat antal tillfällen lämna upp till 2,5 kubikmeter avfall per tillfälle (1 normal släpkärra.).
 • Företag är välkomna att besöka Hulje ÅVC vardagar 07.00 -16.00.
 • Kommer du med verksamhetsavfall i en personbil blir du inte automatiskt debiterad. Det är ditt ansvar att uppsöka personalen på plats för att bli debiterad grundavgiften.
 • Kommer du i en lätt lastbil som är företagsregistrerad (gäller även enskilda firmor) efter besökstiden kommer du fortfarande bli debiterad besöksavgiften.
 • Avfallet ska sorteras enligt de anvisningar som finns på återvinningscentralen.
 • Företag får inte lämna farligt avfall eller däck till Mjölby kommun.
 • Besöksavgiften gäller inte för impregnerat virke. Mindre mängder av dessa material kan lämnas enligt vikttaxa.
 • Det är kostnadsfritt för företag och enskilda firmor att lämna elavfall och skot. För att undanta en debitering när kostnadsfritt avfall lämnas måste du uppsöka personalen innan du lämnar avfallet och personalen gör då en bedömning om avfallet är kostnadsfritt.

Farligt avfall från verksamheter

Verksamheter som lämnar impregnerat virke behöver ange adress där avfallet uppkommit och organisationsnummer för att vi ska kunna ta emot det.

Verksamheter som lämnar elavfall behöver visa upp ett avlämnarintyg från elkretsen, som finns på elkretsens hemsida:

Avlämnarintyg hos elkretsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Verksamheter får inte lämna annat farligt avfall.

Vägning av avfall

För avfall som inte ingår i grundavgiften eller som inte kan lämnas mot besöksavgift debiteras en vikttaxa.

Vågen är bemannad mellan klockan 7 och 16 på vardagar
Återvinningscentralen tar inte emot farligt avfall från företag.

Vid invägningen anvisas ni av personalen var avfallet ska läggas. Fakturering utförs av Samhällsbyggnadsförvaltningen en gång per månad.

Taxa för mottagning av avfall i Mjölby kommun Pdf, 271 kB.

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?