Mjölby kommun, länk till startsidan

Hulje återvinningscentral för företag

Företag som vill lämna avfall på återvinningscentralen behöver betala för det. Företagsregistrerade lätta lastbil blir automatiskt debiterade en besöksavgift via en sensor vid infarten. Företagsbilar som inte är lätta lastbilar betalar en grundavgift via vågen. Fordon som har en totaltvikt över 3,5 ton betalar genom att låta väga sitt avfall.

Öppettider

Företag är välkomna till oss på Hulje återvinningscentral vardagar 07.00-16.00

Besöksavgift

Från och med 1 februari 2023 kommer ett nytt faktureringsystem att införas på Hulje åvc. Detta innebär att en besöksavgift kommer att ersätta årskorten.

Företag och enskilda firmor som flera gånger om året behöver lämna mindre mängder avfall kan besöka återvinningscentralen och bli debiterade en besöksavgift. Besöksavgiften innebär att du kan lämna några sorters avfall till en fast besöksavgift, dock med vissa undantag som preciseras nedan.

Detta gäller för besöksavgiften:

  • Avgiften för ett besök är 300 kronor exklusive moms. Avgiften faktureras månadsvis med en samlingsfaktura.
  • Besöksavgiften gäller för företagsregistrerade lätta lastbilar (gäller även enskilda firmor) med maximal totalvikt på 3,5 ton. Överstigs denna vikt kan avfallet istället lämnas enligt vikttaxa.
  • Besöksavgiften tillåter företag att vid obegränsat antal tillfällen lämna upp till ungefär 2,5 kubikmeter avfall per tillfälle (1 normal släpkärra.).
  • Företag är välkomna att besöka Hulje ÅVC vardagar 07.00 -16.00.
  • Kommer du i en lätt lastbil som är företagsregistrerad (gäller även enskilda firmor) efter besökstiden kommer du fortfarande bli debiterad besöksavgiften.
  • Avfallet ska sorteras enligt de anvisningar som finns på återvinningscentralen.
  • Företag får inte lämna farligt avfall till Mjölby kommun.
  • Besöksavgiften gäller inte för impregnerat virke. Mindre mängder av dessa material kan lämnas enligt vikttaxa.
  • Det är kostnadsfritt för företag och enskilda firmor att lämna elavfall och skot. För att undanta en debitering när kostnadsfritt avfall lämnas måste du uppsöka personalen innan du lämnar avfallet och personalen gör då en bedömning om avfallet är gratis.

Farligt avfall från verksamheter

Verksamheter som lämnar impregnerat virke behöver ange adress där avfallet uppkommit och organisationsnummer för att vi ska kunna ta emot det.

Verksamheter som lämnar elavfall behöver visa upp ett avlämnar intyg från elkretsen, som finns på elkretsens hemsida:

Avlämnarintyg hos elkretsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Verksamheter får inte lämna annat farligt avfall

Vägning av avfall

Den verksamhet som vill lämna avfall på Hulje återvinningscentral ska vara registrerad som kund och ha ett kundnummer. Vid invägningen anvisas ni av personalen var avfallet ska läggas. Fakturering sker månadsvis via service- och teknikförvaltningen.

Taxa för mottagning av avfall i Mjölby kommun Pdf, 271.6 kB.

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?