Mjölby kommun, länk till startsidan

Gröna påsen för verksamheter

Den 1 januari 2024 blev det obligatorisk för samtliga verksamheter att sortera ut matavfall. Tjänsten är därmed inte lägre frivillig utan det är ett nationellt krav som trätt i kraft.

Gröna påsen för matavfall som försluts med två dubbelknutar

För att matavfallsinsamlingen ska fungera

För att säkerställa att utsoteringen av matavfall sker på ett lämpligt sätt i er verksamhet ska följande krav uppfyllas:

  • Inga lösa sopor i kärlet. Det stör sopsorteringen.
  • Säckar och påsar ska vara väl förslutna med dubbelknut eller stripes.
  • Säckar med restavfall får rymma max 125 liter, annars kan de fastna.
  • En påse med matavfall får väga max 15 kilogram, annars blir den för tung vid sorteringen.

Kontakta kommunen om du i dagsläget har en verksamhet som saknar utsortering av matavfall så kan vi säkerställa att vi hämtar det på det sätt som passar er verksamhet.

Gröna påsar för verksamheter

Verksamheter kan välja mellan följande storlekar på Gröna påsen:

  • 6 liter, vilket är samma påsen som används hos hushåll. Denna påse är den som är bäst att använda i lunchrum.

  • 20 liter, vilket är lite mindre än plastkassar från mataffärer, denna påse lämpar sig för kök, restauranger och lunchrum med mycket kaffesump.

  • 60 liter, vilket är dubbelt så stort som plastkassar från mataffärer, denna påse lämpar sig för kök och restauranger, men de får max fyllas med 15 kilogram.

Vi leverar fritt ett årsbehov med gröna påsar till varje verksamhet. Du beställer enklast gröna påsen via vår E-tjänst.

Varför är det obligatoriskt?

Matavfall är en viktig resurs som vi ska ta hand om. Maten ska förstås ätas upp, men skal och rens är en värdefull resurs som vi behöver ta vara på.

Sverige har som mål att minst 75 procent av matavfallet ska sorteras ut för att bli biogödsel och biogas. Att göra det obligatoriskt är ett steg i det arbetet.

I Sverige samlas årligen 440 000 ton matavfall in för återvinning, vilket motsvarar cirka 42 kilogram per person och år. Under 2020 uppnåddes det nationella etappmålet om att 40 procent av allt matavfall ska gå till biologisk behandling. Men det finns fortfarande stora mängder matavfall som inte källsorteras och som inte går till biologisk behandling. Detta matavfall hade kunnat återföras till kretsloppet och användas bättre.

Genomförandet har fått stor påverkan på fastighetsägare, butiker, restauranger och storkök. Detta i form av bland annat investeringar i avfallsutrymmen, nya rutiner och informationskrav mot kunder.

Tips för en lyckad matavfallsinsamling

Att minska matsvinnet ger den största miljövinsten och sorterar man ut det matavfall som ändå blir så gör vi biogas och biogödsel av det. Därför är det viktigt att alla bidrar och gör en insats för miljön genom att minska matsvinnet och sortera sitt matavfall.

Informera mera

Det är viktigt att alla i er verksamhet vet hur och varför matavfallet ska sorteras. Det är bra om personalen även vet om vilka dagar matavfallet hämtas och var de ska vända sig om det uppstår frågor eller problem. Sätt upp sorteringsanvisningar där personalen sorterar matavfallet.

Kontakt

Kundtjänst VA/ Avfall
Telefontid
Vardagar 9.30–12, 13.30–15.30

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?