Student eller ny­utexaminerad

För dig som studerar till något av de yrken som arbetar inom förskolan och skolans verksamheter finns det möjligheter till anställning under studietiden. För nyutexaminerade lärare erbjuds ett introduktionsår.

Mjölby kommun har 14 skolor och över 20 förskolor. I takt med att kommunen växer bereds plats för att ta emot fler invånare i utbildningsnämndens verksamheter. Nya förskolor är under uppbyggnad, och utformningen av en ny grundskola i Mjölby tätort är under arbete. Är du student eller nyutexaminerad finns chans att vara med och lära av den erfarenhet som finns ute i våra förskolor och skolor, eller att vara med och forma arbetet vid nya förskolor och skolor. 

För att alla lärare ska få en bra start och bli trygga i sin arbetsroll satsar Mjölby kommun på ett introduktionsår. Under det första året får alla nya lärare två timmar mentorskap per vecka.

Introduktionsprogrammet ger nya lärare en mentor, en konkret plan för introduktionsåret, en innehållsrik pärm och avsatt tid att komma in i yrket. Två timmar avsätts, för både den nya läraren och dennes mentor, till samtal och förberedelser inför samtalen. Det är tid som är avsatt i tjänstefördelningen och inte nallar på förtroendetiden.

Den nya läraren och mentorn utgår från materialet i introduktionspärmen. Där finns en plan över vad samtalen förväntas innehålla och länkar till läsvärt material. Den nya läraren för också en reflektionsbok. Samtalen med mentorn handlar ofta om utvecklingssamtal, kontakter med föräldrar, hur en dokumenterar och bedömer. Samtalen utgår från den nya lärarens behov och önskemål om vad samtalen ska handla om. Mentorerna är utbildade i upplägget och materialet och de träffas regelbundet för att samtala kring sina erfarenheter och utvecklas i sitt mentorskap.

För dig som studerar vid Linköpings universitet eller annat lärosäte finns möjligheter att jobba som studentmedarbetare.

Utbildningsförvaltningens resursenhet har tidigare erbjudit anställning för studenter på psykologprogrammet och jobbar aktivt med att rekrytera studentmedarbetare inom andra professioner såsom skolkuratörsuppdraget. Studentmedarbetare söks även inom grund- och förskolan och gymnasiet.

Möjligheten att bli anställd som studentmedarbetare finns inom flera av kommunens ansvarsområden. 

Om studentmedarbetarskap på LiU.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Resursenhetschef

Linda Hedlund

linda.hedlund@mjolby.se


Verksamhetschef grundskola

Caroline Andersson

caroline.andersson@mjolby.se


Verksamhetschef förskola

Stefan Nilsson Ekvall

stefan.nilssonekvall@mjolby.se