E-faktura för privatpersoner

Vill du slippa din pappersfaktura? Då ska du anmäla dig till e-faktura!

Vad är en e-faktura?

En e-faktura är en faktura som skickas elektroniskt till dig via din Internetbank.

Hur anmäler man sig?

Logga in dig på din Internetbank. Där kan du se att Mjölby kommun har två olika val (bankgiron) ett för VA-avfallsavgifter och ett för övriga tjänster som ex barnomsorg, äldreomsorg, hyra och kulturskola.

När får jag e-fakturan?

Du får e-fakturan vid samma tidpunkt som du skulle fått pappersfakturan. Din bank aviserar dig så snart fakturan är inkommen i din Internetbank.

Hur betalar jag fakturan?

Följ bankens instruktion om hur fakturan måste godkännas för att bli betald.

Vad händer om jag missar att godkänna fakturan?

Om du missar att betala din e-faktura så skickar Mjölby kommun ut en påminnelse på papper för betalning inom 8 dagar.

Vad händer om jag byter bank?

För att vi ska få veta vilken bank du har valt måste du anmäla dig på nytt via din nya Internetbank.

Hur gör jag om jag vill avanmäla mig från elektroniska fakturor?

Logga in dig på din Internetbank och följ bankens instruktion för avanmälan.

Övrigt

Om du har frågor om själva betalningen, kontakta din internetbank.

Kontakt

E-fakturor

Medborgarservice
Telefon: 010-234 50 00

medborgarservice@mjolby.se

Senast publicerad