Mjölby kommun, länk till startsidan

Skicka faktura till kommunen

Här får du som är leverantör till kommunen information om vad du ska tänka på vid fakturering.

Fakturor till Mjölby kommun ska skickas som e-fakturor. Sedan 1 april 2019 är det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras elektroniskt. Observera att pdf:er inte är ett godkänt format.

Vi kan ta emot fakturor i dessa format

 • Peppol Bis Billing 3 - detta format önskar vi att ni använder i första hand
 • Svefaktura
 • Manuellt registrerad faktura via vår fakturaportal

För dig som skickar e-fakturor

Uppgifter du behöver från Mjölby kommun är:

 • Organisationsnummer: 212000-0480
 • GLN-nummer: 7362120000487
 • Peppol-id: 0007:2120000480

För dig som inte skickar e-fakturor

Via vår fakturaportal kan du som leverantör registrera upp till 36 e-fakturor per år gratis. Första gången du ska skicka en faktura behöver du skapa ett konto. Det gör du genom att kontakta Pageros kundtjänst och säga att du ska skicka fakturor till Mjölby kommun.

Telefon till Pagero: 031-730 88 70
E-post: support@pagero.com

Registrera din e-faktura hos Pagero Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det här ska fakturan innehålla

För att Mjölby kommun ska kunna ta emot fakturor måste följande uppgifter finnas med:

 • Fakturanummer
 • Fakturadatum
 • Förfallodatum/betalningsvillkor
 • Fakturabelopp
 • Moms
 • Beställarens referenskod på sju tecken: 3 bokstäver + 3 siffror + 1 bokstav (exempelvis ABC123D), se nedan för mer information
 • Leverantörens bankgironummer i första hand (plusgiro om bankgiro saknas)
 • Organisationsnummer
 • Information om F-skatt

Om fakturan hänvisar till en följesedel eller annan specifikation måste detta bifogas till fakturan.

Samtliga fakturor till Mjölby kommun ska ha följande fakturaadress:

Mjölby kommun
Fakturaskanning
Box 348
595 24 Mjölby

Referenskod är obligatoriskt

För att fakturan ska komma rätt till kommunen måste fakturan innehålla en referenkod. Referenskoden består av 7 tecken (3 bokstäver direkt följt av 3 siffror och 1 bokstav).

Om beställaren inte anger någon referenskod ber vi dig som leverantör att fråga efter den. Att uppgiften finns underlättar vår hantering, men ger också dig som leverantör en ökad säkerhet att beställaren är anställd av Mjölby kommun.

Övriga fakturavillkor

Mjölby kommun tillämpar alltid, om inte särskild annan överenskommelse har träffats, betalningsvillkoret 30 dagar efter ankomstdatum. Kommunen betalar inga faktureringsavgifter eller liknande påslag på fakturan eller eventuella dröjsmålsräntor som överstiger räntelagens bestämmelser.

När Mjölby kommun köper en tjänst finns det olika sätt att hantera betalningen, beroende på om leverantören är godkänd för F-skatt eller inte. Här är hur vi hanterar det enligt Skatteverkets regler.

 

För leverantörer som inte är godkända för F-skatt:

 

 • Vid avtalstillfället kommer betalningen att minskas med ett belopp motsvarande skatt på 30 procent.
 • Om betalningen riktas till en fysisk person, kommer beloppet också att minskas med eventuella sociala avgifter. Det reducerade beloppet kommer sedan att betalas in till Skatteverket av Mjölby kommun.
 • Om du är en privatperson som utför en tjänst åt oss, måste alltid ett konsultkontrakt upprättas och bifogas med fakturan.

För leverantörer som är ideella föreningar med skattebefrielse från Skatteverket:

 • Betalningen kommer att ske enligt den faktura du skickar till oss, förutsatt att du har ett intyg från Skatteverket om skattebefrielse. För detta krävs att en kopia av Skatteverkets intyg bifogas med fakturan.

För leverantörer som inte har F-skatt, men utför enstaka uppdrag under året:

 • Om du vill undvika att vi drar 30 procent i skatt från betalningen, måste du skicka med ett A-skatteintyg med fakturan. Du kan bara få detta intyg om inkomsten från uppdraget är skattefri.
 • För att beställa intyget, mejla malmo@skatteverket.se och inkludera följande uppgifter:
  • Föreningens namn och organisationsnummer
  • Typen av uppdrag det gäller
  • Vilket år intyget ska gälla från

Kontakt

Medborgarservice
Öppettider
Måndag–torsdag: 7.30–16.30Fredag: 7.30–16

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?