Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
En man arbetar med tillverkning av truckar i fabrik.

JOBB & FÖRETAGANDE

Jobba i Mjölby kommun

Vi finns till för dem som bor och verkar i Mjölby kommun. Med drygt 27 000 invånare möter vi dagligen människor i olika åldrar och livssituationer, från barnet på förskolan till våra äldre på äldreboendet, från enmansföretagare till stora internationella företag. Våra 2200 medarbetare hjälper, stöttar och servar människor på ett eller annat sätt under hela deras liv.

Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. I våra verksamheter finns en bredd av spännande uppdrag och utmanande arbetsuppgifter som kräver olika kompetenser och erfarenheter.

Tillsammans arbetar vi för att skapa värde för de som vi är till för - de som bor och verkar inom kommunen. Mångfald hos våra medarbetare är viktigt för att vi ska spegla samhället och på bästa sätt möta kommuninvånarnas behov.

Introduktion

Som nyanställd hos oss får du en introduktion på din arbetsplats och en kommungemensam introduktion, som ska underlätta för dig att komma in i arbetet och känna samhörighet med arbetsgruppen. Den ska tydliggöra kommunens värderingar och vilka förväntningar och krav som ställs på dig som medarbetare.

Som nyanställd chef får du också genomgå ett gemensamt introduktions- och grundutbildningsprogram tillsammans med andra nya chefer i kommunen. Grundutbildningsprogrammet innehåller utbildningar inom ledning och styrning, kommunikation och varumärke samt HR-området.

Kontakt

Personalavdelningen

Telefon: 0142-850 00

personalavdelningen@mjolby.se