Mjölby kommun, länk till startsidan

Flytt av övergivna fordon

Ett övergivet fordon kan vara ett fordonsvrak som har ett litet värde.
Oftast är det en bil men det kan även vara andra typer av fordon.

Ett fordonsvrak eller skrotbil är alltid ägarens ansvar. Ibland dyker övergivna fordon upp på ställen där de inte ska vara. Kontakta fordonsägaren i första hand. Om det finns en risk för att fordonet läcker olja eller på annat sätt utgör en fara för miljön, kontakta miljökontoret.

Om fordonet är uppställt på allmänna platser till exempel gator, parkeringar, torg eller parker kan kommunen besluta att fordonet ska omhändertas. Står fordonet längs med allmänna vägar utanför tätort är det Trafikverket som ansvarar för flyttning av fordonet. När kommunen eller Trafikverket fraktar bort ett fordon får ägaren betala kostnaden för att ta bort fordonet.

Om en fastighetsägare önskar att ett fordon ska flyttas från sin fastighet, ska fastighetsägaren ta kontakt med fordonsägaren. Misslyckas fastighetsägaren med att upprätta en kontakt så kan fastighetsägaren överlämna ärendet till kommunen. Kommunen kan fatta beslut om flyttning av fordon eller fordonsvrak enligt gällande lagstiftning. Kostnaden för flyttning och eventuell skrotning debiteras fastighetsägaren.

Har du ett fordon som behöver skrotas ska den lämnas till en auktoriserad demonteringsfirma/bilskrot.

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Telefon medborgarservice:

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?