Mjölby kommun, länk till startsidan

Blomlådor

Upplever du att din bostadsgata är trafikfarlig för att trafiken håller hög hastighet? En lösning kan vara, efter samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen, att ställa ut blomlådor från 15 april till 15 november. Det kräver dock en insats av dig som bor på gatan.

Blomlåda med blommor

När du kör bil i miljöer där barn eller andra oskyddade trafikanter finns måste du vara beredd på att barn kan rusa ut i gatan. Då måste du köra sakta för att hinna stanna - kör du i 30 kilometer i timmen får du stopp på bilen efter 15 meter.

Om en olycka skulle hända överlever nio av tio om de blir påkörda i 30 kilometer i timmen. Endast två av tio överlever däremot en krock i 50 kilometer i timmen. Det är som att ramla ut från första respektive tredje våningen.

Låg hastighet är alltså viktigt, särskilt där barn rör sig. Barn har inte har samma synfält, hörsel eller uppmärksamhet som en vuxen och de uppträder inte heller konsekvent. Även om barnen tränas har de svårt att alltid agera trafiksäkert.

Innan du skaffar blomlåda

 • Den som ansvarar för blomlådorna måste bo på den gata där lådorna ställs ut. Man kan inte bo på en gata och ställa ut lådorna på en annan gata.
 • Eftersom blomlådorna "drabbar" alla som kör på gatan bör ett majoritetsbeslut av alla som bor på gatan finnas för att blomlådor ska tillåtas.
 • Det är viktigt att de som bor i villor som ligger i direkt anslutning till blomlådorna är positiva till placeringen. Genom att blomlådorna ska stå ganska tätt kan det påverka infarten till någon villa.
 • Tillstånd söks för ett år i sänder. Samhällsbyggnadsförvaltningen tar inget ansvar för blomlådor som inte kan användas.
 • Gatan där blomlådorna ställs ut måste vara en bostadsgata med villautfarter. Bussgator, genomfarter och huvudgator godkänns oftast inte.
 • En förutsättning för att få ställa ut blomlådorna är att sandupptagning har skett på gatan på våren. Startdatumet är en uppskattning på när den kan ha utförts. Datumet kan alltså skjutas framåt eller bakåt beroende på om sandupptagning skett eller inte. Likaså kan datumet då blomlådorna måste tas bort förändras beroende på behovet av snöröjning.
 • Det måste vara minst 50 meters fri sikt på var sida av blomlådorna.
 • Blomlådorna får inte placeras närmare en korsning än 20 meter.

Det här gör du som kontaktperson

 • För att inte blomlådorna ska orsaka irritation från andra som bor efter gatan är det viktigt att du informerar om att blomlådor kan ställas ut och skälet till det. Använd informationen här eller beställ gratis broschyrer om trafiksäkerhet hos Trafikverket.
 • Det är du som kontaktperson, kanske tillsammans med dina grannar, som bekostar och bygger blomlådorna. Ritning och de reflexer som ska sitta på lådan får du av samhällsbyggnadsförvaltningen. Det är bra att blomlådorna har ett likartat utseende, att reflexerna får plats och att lådorna inte är så lätta att flytta.
 • Om du som kontaktperson åker bort under sommaren måste det finnas någon annan person efter gatan som vi kan ta kontakt med om det skulle uppstå något problem eller klagomål på blomlådorna.
 • Du som kontaktperson ser till att blomlådorna inte flyttas eller blir en lekplats.
  Om lådorna ska ha någon effekt måste de stå på det vis som vi är överens om. Det är speciellt viktigt att lådorna inte flyttas eftersom det kan innebära en trafikfara eller att framkomligheten begränsas. Den största effekten för hastigheten får blomlådorna med den placering som vi tillsammans med dig bestämmer på platsen. Det har förekommit att lådorna har blivit en spännande lekplats för barnen, vilket är olyckligt och bör undvikas.

Det här gör samhällsbyggnadsförvaltningen

 • Står för reflexer till blomlådorna
 • Bestämmer tillsammans med dig var lådorna ska placeras
 • Tar ansvaret och de klagomål som kan bli på blomlådorna

Vi kan, om vi får uppgifter från er på bilister som medvetet saboterar eller flyttar lådorna, prata med Polisen och be dem åtgärda detta.

Lådans utformning och placering

Material till blomlådan

 • Ben, 4 stycken 75 x 75 millimeter, längd 500 millimeter
 • Sarg, 22 x 100 millimeter, 12 stycken, längd 1 000 mmillimeter
 • Täckribba, 22 x 45 millimeter, 4 stycken, längd cirka 1 045 millimeter + 8 kortare bitar cirka 220 millimeter
 • Bottenstöd, 38 x 100 millimeter, 3 stycken

Lådorna ska vara i utformning 1 000 x 1 000 x 500 millimeter och placeras två och två.

 • Minst 50 meters fri sikt på var sida av blomlådorna måste uppfyllas.
 • Blomlådorna får inte placeras närmare en korsning än 20 meter.

Bilden nedan visar hur lådorna ska placeras om gatan är sju meter bred. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är är bredare kan avståndet minskas.

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Telefon medborgarservice:

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?