Mjölby kommun, länk till startsidan

Rådet för delaktighet

Rådet för delaktighet är ett forum för samråd och information mellan funktionshinderrörelsen och kommunen.

Rådet har till uppgift att säkerställa tillgänglighetsfrågor och ge förslag som kan undanröja hinder i samhället för personer med funktionsnedsättning, även utifrån ett barnperspektiv.

I Rådet för delaktighet finns representanter från riksorganisationen för funktionshindrade och övriga organisationer som anmält intresse. I rådet ingår även tre ledamöter som består av kommunstyrelsens presidie.

Rådet för delaktighet är organiserat under kommunstyrelsen.

Protokoll

Kontakt

Elisabeth Rosenqvist
Förvaltningssekreterare

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?