Kommunala bolag

Mjölby kommun är delägare i eller helägare av tre bolag: Mjölby-Svartådalen Energi AB, Bostadsbolaget i Mjölby AB och Fastighets AB Mjölby Industribyggnader FAMI.

Följande bolag ingår i den kommunala koncernen.

Mjölby-Svartådalen Energi AB

Mjölby-Svartådalen Energi Aktiebolag (MSE) producerar elenergi i egna vattenkraftstationer i Svartån till Mjölby, Skänninge och kringliggande landsbygd. Dessutom produceras och distribueras fjärrvärme i tätorterna Mjölby, Skänninge, Mantorp och Väderstad. Mjölby kommun äger 49 procent av aktierna.

Mjölby Kraftnät AB är ett helägt dotterbolag till MSE och bedriver elnätsverksamhet.

Mjölby-Svartådalen Energi AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bolagsordning Mjölby-Svartådalen Energi AB Pdf, 529 kB, öppnas i nytt fönster.

Bostadsbolaget i Mjölby AB

Bostadsbolaget i Mjölby AB äger och förvaltar cirka 2 500 lägenheter i Mjölby, Skänninge, Mantorp och Väderstad.

Bostadsbolaget i Mjölby AB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bolagsordning Bostadsbolaget i Mjölby AB Pdf, 18 kB, öppnas i nytt fönster.

Fastighets AB Mjölby Industribyggnader, FAMI 

Fastighets AB Mjölby Industribyggnader, FAMI, är kommunens fastighetsaktiebolag som tillhandahåller industrilokaler i Mantorp, Mjölby och Skänninge.

Gallerian i Mjölby AB är ett helägt dotterbolag till FAMI och förvaltar handelsfastigheten Jerikodal 8 och 14.

Stallhöjden fastighets AB är ett helägt dotterbolag till FAMI och bedriver fastighetsförvaltning.

Bolagsordning Fastighetsaktiebolaget Mjölby Industribyggnader, FAMI Pdf, 16 kB, öppnas i nytt fönster.

Bolagsordning Gallerian i Mjölby AB Pdf, 11 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt: VD Dag Segrell
Telefon: 010-234 50 08
E-post: dag.segrell@mjolby.se

Gillestugan i Skänninge AB (ej aktivt)

Kontakt: 010-234 50 00

Senast publicerad