Skolresor och skolskjuts

Elever som behöver skolskjuts på grund av skolvägens längd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet kan få det kostnadsfritt genom kommunen.

Grundskola och förskoleklass

Fri skolskjuts erbjuds till anvisad skola om det behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållandena, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. Elev som väljer annan skola än den anvisade skolan kan ha rätt till skolskjuts om det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter.

Ansökan och beslut

Ansökan om skolskjuts ska göras i god tid innan skolskjutsen ska börja gälla. Inför höstterminen ska ansökan göras senast den 1 april. 

Du som har blivit beviljad skolskjuts tidigare behöver inte lämna in nån ny ansökan så länge förutsättningarna är de samma.

Om du flyttar eller byter skola, ska ny ansökan om skolskjuts göras utifrån de nya förutsättningarna.

Vid skolskjuts för växelvis boende eller särskilda skäl skall ny ansökan göras inför varje läsår. Båda vårdnadshavarna måste göra varsin ansökan.

Ansökan om skolskjuts via e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För att en elev i Mjölby kommun ska erbjudas skolskjuts ska närmaste väg från hemmet till skolan vara minst:

  • två kilometer för elever från förskoleklass till och med årskurs tre
  • fyra kilometer för elever i årskurs fyra till och med sex
  • fem kilometer för elever i årskurs sju till och med nio.

Alla elever som får skolskjuts kan bli hänvisade att ta sig till en busshållplats eller uppsamlingsplats. Avståndet till skolskjutshållplats eller uppsamlingsplats kan vara:

  • två kilometer för elever från förskoleklass till och med årskurs tre
  • tre kilometer för elever från årskurs fyra till och med årskurs nio.

Information skolskjuts Pdf, 541 kB, öppnas i nytt fönster.

Regler och riktlinjer för skolskjuts Pdf, 203 kB, öppnas i nytt fönster.

Östgötatrafiken ansvarar för planering och kontakt med taxi samt bussbolag inom hela kommunen.

Gymnasieskola

För elever på gymnasieskolan gäller olika regler beroende på vilken kommun man är skriven i. Frågor besvaras av expeditionerna på Mjölby gymnasium; Kungshögaskolan eller Dackeskolan, eller av utbildningsförvaltningen. Mer information finns på sidan om inackordering och reseersättning.

Inackordering och reseersättning

Kontakt

Skolskjutssamordnare

Susanne Avelöv
Telefon: 010-234 50 00

susanne.avelov@mjolby.se

Senast publicerad