Överförmyndarnämnd

Överförmyndarnämndens huvuduppgift är att utöva tillsyn och kontroll över förmyndare, gode män och förvaltare (ställföreträdare). Nämnden är ett samarbete mellan Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner.

Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner samverkar i en gemensam överförmyndarnämnd. Motala är värdkommun och nämnden ingår i Motala kommuns organisation. Överförmyndarkansliet arbetar för den gemensamma överförmyndarnämnden och kansliet finns i Motala.

Syftet med samverkan är att gemensamt använda resurserna på effektivt sätt. De främsta fördelarna är att:

  • Rättssäkerheten och kvalitén i myndighetsutövningen ökar.
  • Kompetensförsörjningen av personal, gode män och förvaltare bättre säkerställs.
  • Sårbarheten i verksamheten minskar.
  • Förutsättningar skapas för en organisation som klarar framtidens krav.
  • Långsiktigt kunna upprätthålla kostnadseffektivitet.

Information som mandat och sammanträdestider hittar du på Motala kommuns webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad