Fyll och töm din pool rätt

pool bad

Här hittar du information om vad som gäller när du ska fylla upp din pool och vad som gäller när du ska tömma den. Informationen gäller alla typer av pooler samt utomhusspa, badtunnor och liknande.

Tips när du fyller poolen

Det billigaste sättet är att fylla upp den med vatten direkt från din egen kran. Tänk på att rapportera in din vattenmätarställning efter att du fyllt din pool, så att din faktura blir korrekt.

  • Planera din fyllning för den kan ta tid, räkna med cirka 2 kubikmeter/timme.
  • När du fyller din pool använd en trädgårdsslang eller liknande.
  • Var uppmärksam så att slangen inte hamnar under vattenytan när du fyller.

Om det råder bevattningsförbud får du inte fylla din pool med kommunalt vatten.

Att tömma poolen

Kemikalier

Använd aldrig mer kemikalier än vad som är nödvändigt för klorering och algbekämpning. Du ska veta vilka medel du använder i din pool. Klor är ett vanligt desinfektionsmedel. Om du överväger att använda nya medel eller metoder är det viktigt att det finns bra produktbeskrivningar. Om du är osäker, kontakta kemikalieinspektionen.

När du tömmer inför vintern

  • Vattnet ska avkloreras, tillsätt avkloreringsmedel (till exempel natriumsulfit eller natriumtiosulfat) som kan köpas i butiker för pooltillbehör och låt vattnet stå i några timmar, alternativt om enbart hypoklorit har använts för desinfektion kan vattnet avkloreras genom att det får stå i solljus några dagar.
  • Om separat tank finns för rengöringsvatten kan tanken användas för avklorering.
  • Eventuellt algbekämpningsmedel ska ha hunnit förbrukas innan tömning.
  • Tömning av pooler bör ske genom att vattnet får infiltrera på den egna gräsmattan eller annan genomsläpplig yta på tomten.
  • Var uppmärksam på att vattnet inte rinner in på grannfastigheten och kontroller att det inte finns enskilda vattentäkter i närheten.
  • Om ingen genomsläpplig yta finns kan vattnet i nödfall tömmas i dagvattennätet. Kontakta kommunen.

Senast publicerad