Starta enskild verksamhet

Sedan 1 juli 2009 gäller fri etableringsrätt inom barnomsorgen. Detta är reglerat i skollagen och innebär en rätt till godkännande och bidrag under förutsättning att vissa grundkrav uppfylls.

Om du är intresserad av att starta fristående verksamhet (förskola eller pedagogiskt omsorg) är du välkommen att kontakta utbildningsförvaltningen.

Mjölby kommun har rutiner för all hantering av ansökningar för fristående verksamhet. Ansvarig handläggare är Lars Östbom, förvaltningssekreterare.

Ytterligare information om hur du startar fristående verksamhet finns på Skolinspektionen.

Skolinspektionen.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Utbildningsstrateg

Lars Östbom

utbildning@mjolby.se

Senast publicerad