Starta fristående barnomsorg

Sedan 1 juli 2009 gäller fri etableringsrätt inom barnomsorgen. Detta är reglerat i skollagen och innebär en rätt till godkännande och bidrag under förutsättning att vissa grundkrav uppfylls.

Om du är intresserad av att starta fristående verksamhet (förskola, pedagogiskt omsorg eller öppen fritidsverksamhet) är du välkommen att kontakta utbildningsförvaltningen via vår funktionsbrevlåda, utbildning@mjolby.se.

Mjölby kommun har antagit rutiner för all hantering av ansökningar för fristående verksamhet. Ansvarig handläggare är Kerstin Massawe, utbildningsstrateg.

Kontakt

Utbildningsstrateg

Kerstin Massawe

utbildning@mjolby.se