Likabehandling

I förskolor och skolor råder förbud mot diskriminering, kränkande behandling och trakasserier av barn och elever. Förbudet omfattar all utbildning och verksamhet som finns i skollagen. Den gäller alltså såväl förskola och skolbarnsomsorg som grund- och gymnasieskola, komvux samt sfi. Varje förskola och skola ska upprätta plan mot kränkande behandling, trakasserier och diskriminering, även kallad likabehandlingsplan.

I planen kan du se det övergripande arbetet mot kränkande behandling, trakasserier och diskriminering, samt hur varje förskola/skola jobbar för att skapa en trygg miljö för alla barn och elever. Varje år gör skolor och förskolor en ny plan.

Planer mot kränkande behandling, trakasserier och diskriminering

Hösten 2019 beslutade utbildningsnämnden om en gemensam mall för alla förskolor och skolors planer mot kränkande behandling, trakasserier och diskriminiering.

Denna sida kommer att uppdateras med förskolornas och skolornas planer. De planer som inte finns upplagda här går att efterfråga hos respektive förskola/skola.

Planer förskolor

Skogsgläntan och Sya förskolor Pdf, 415 kB, öppnas i nytt fönster.

Förskolan Vallen Pdf, 316 kB, öppnas i nytt fönster.

Förskolan Tallgården Pdf, 385 kB, öppnas i nytt fönster.

Västra Harg förskola Pdf, 317 kB, öppnas i nytt fönster.

Bjälbotulls förskola Pdf, 323 kB, öppnas i nytt fönster.

Tunet och Prästgårdslidens förskolor Pdf, 488 kB, öppnas i nytt fönster.

Ängahusets förskola, Väderstad Pdf, 558 kB, öppnas i nytt fönster.

Ryttarhagen/Kungshöga Pdf, 286 kB, öppnas i nytt fönster.

Wasa och Häradsvallens förskolor Pdf, 326 kB, öppnas i nytt fönster.

Eldslösa förskola Pdf, 303 kB.

Planer skolor och fritidshem

Landsbygden

Normlösa skola och fritidshem Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Västra Harg skola och fritidshem Pdf, 325 kB, öppnas i nytt fönster.

Väderstad skola Pdf, 336 kB, öppnas i nytt fönster.

Skänninge

Bjälbotull skola Pdf, 291 kB, öppnas i nytt fönster.

Lindbladsskolan Pdf, 342 kB, öppnas i nytt fönster.

Trojenborgsskolan Pdf, 467 kB, öppnas i nytt fönster.

Mantorp

Veta skola Pdf, 317 kB, öppnas i nytt fönster.

Vifolka skola F-6 Pdf, 426 kB, öppnas i nytt fönster.

Vifolka F-6 fritidshem Pdf, 425 kB, öppnas i nytt fönster.

Vifolka 7-9 Pdf, 277 kB, öppnas i nytt fönster.

Klämmestorpskolan Pdf, 313 kB, öppnas i nytt fönster.

Mjölby tätort

Vasaskolan Pdf, 303 kB, öppnas i nytt fönster.

Egebyskolan Pdf, 355 kB, öppnas i nytt fönster.

Lagmanskolan Pdf, 438 kB, öppnas i nytt fönster.

Blåklintskolan Pdf, 531 kB, öppnas i nytt fönster.

Kungshöga gymnasium Pdf, 282 kB, öppnas i nytt fönster.

Dackeskolan Pdf, 195 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Utbildningsförvaltningen

utbildning@mjolby.se