Likabehandling

I förskolor och skolor råder förbud mot diskriminering, kränkande behandling och trakasserier av barn och elever. Förbudet omfattar all utbildning och verksamhet som finns i skollagen. Den gäller alltså såväl förskola och skolbarnsomsorg som grund- och gymnasieskola, komvux samt sfi. Varje förskola och skola ska upprätta plan mot kränkande behandling, trakasserier och diskriminering.

I planen kan du se det övergripande arbetet mot kränkande behandling, trakasserier och diskriminering, samt hur varje förskola/skola jobbar för att skapa en trygg miljö för alla barn och elever. Varje år gör skolor och förskolor en ny plan.

Planer mot kränkande behandling, trakasserier och diskriminering

Hösten 2019 beslutade utbildningsnämnden om en gemensam mall för alla förskolor och skolors planer mot kränkande behandling, trakasserier och diskriminiering. Planen kommer att börja användas under läsåret 2019/2020, vilket innebär att förskolorna och skolorna kan ha egna mallar för planen ett tag till.

Denna sida kommer att uppdateras med förskolornas och skolornas planer. De planer som inte finns upplagda här går att efterfråga hos respektive förskola/skola.

Planer förskolor

Skogsgläntan och Sya förskolor 2019/2020PDF

Förskolan Vallen 2019/2020PDF

Förskolan Tallgården 2019/2020PDF

Västra Harg förskolaPDF

Planer skolor och fritidshem

Normlösa skola och fritidshemPDF

Västra Harg skola och fritidshemPDF

Kontakt

Utbildningsförvaltningen

utbildning@mjolby.se