Vattenkiosk

vattenkran som spolar vatten

När du behöver en större mängd vatten kan du hämta det i kommunens vattenkiosk. Det är en tankstation för vatten som finns på Ramstadgatan 17 i Mjölby, på parkeringen utanför service- och teknikförvaltningens lokaler.

För att kunna hämta vatten i vattenkiosken behöver du en nyckel. Du ansöker om nyckel hos service- och teknikförvaltningen. Det är möjligt att ha flera nycklar per kund. Tankstationsnyckeln är personlig och kommer att debiteras vid förlust.

När du har en nyckel kan du hämta vatten dygnet runt. Allt vattenuttag registreras hos service- och teknikförvaltningen och du kommer sedan att debiteras för ditt uttag enligt gällande VA-taxa. Du kommer även att få inloggningsuppgifter så att du själv kan se dina uttag.

Observera att vattnet är ett så kallat tekniskt vatten och inte dricksvatten.

Syftet med vattenkiosken är att säkerställa kvalitén på kommunens dricksvatten. I vattenkiosken finns en backventil som förhindrar att förorening eller smitta kan komma in i ledningsnätet. Samtliga brand- och spoluttag på det allmänna ledningsnätet är låsta.

Kontakt

Abonnentingenjör

Jessica Johansson
Telefon: 010-234 57 48

jessica.johansson@mjolby.se

Senast publicerad