Kartor över Mjölby kommun

I Mjölby kommuns kart- och GIS-portal hittar du kartor över Mjölby kommun. Kartorna visas för olika verksamhetsområden. GIS är en förkortning och står för Geografiska informationssystem. Du hittar bland annat detaljplaner, lediga småhustomter och vår översiktsplan. Nya kartor tillkommer kontinuerligt. Adress-, nybyggnads- och primärkartor kan du beställa från byggnadskontoret.

Mjölbykartan

Informationskarta över Mjölby kommun. Här hittar du lekplatser, återvinningsstationer, kultur- och fritidsanläggningar och mycket mer.

Mjölbykartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Villatomter

Karta över villatomter som kommunen säljer. I kartan finns information om areal, pris m.m.

Karta över villatomter som kommunen säljerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förskolor och skolor

Information om kommunens förskolor och skolor. Här hittar du även privata och koperativa förskolor.

Karta över förskolor och skolor i Mjölby kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Detaljplaner

Information om gällande detaljplaner samt pågående detaljplanearbeten. Både plankarta och bestämmelser visas i pdf-format.

Karta till alla gällande detaljplaner samt pågående detaljplanearbeten.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Cykelvägar

Karta över cykelvägar, motionsspår och vandringsleder.

Karta över kommunens cykelvägar.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Parkera i Mjölby

Information om kommunens parkeringsplatser. Du hittar bland annat information om antal platser, antal platser för rörelsehindade samt tidsbegränsning

Karta över kommunens parkeringsplatserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skyddsrum i Mjölby tätort

Information var du hittar skyddsrum i Mjölby.

Karta över skyddsrum i Mjölby tätortlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kultur- och fritidsanläggningar, badplatser, vandringsleder och sevärda platser

I kartan hittar du bland annat motionsspår, badplatser, vandringsleder, sporthallar, fotbollsplaner och andra kultur- och fritidsanläggningar.

Karta med motionsspår, vandringsleder, kultur- och fritidsanläggningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Naturreservat och områden i kommunens naturvårdsprogram

Information om naturreservat och områden med beskrivningar av vad som ingår i kommunens naturvårdsprogram.

Karta med naturreservat samt områden som ingår i kommunens naturvårdsprogram.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vindkraft

Information om uppförda vindkraftverk och pågående ansökningar.

Karta med vindkraftverk och pågående ansökningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Boenden för äldre

Karta och information om kommunens vårdboenden, trygghetsboenden och mötesplatser för äldre.

Karta över boenden för äldrelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vägarbeten och projekt

Här visas gatu- och parkavdelningens kommande och pågående projekt den närmsta tiden. Det kan vara exempelvis vägarbeten, ombyggnationer av lekplatser eller annat som rör den allmänna miljön.”

Karta över vägarbeten och projektlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Byggnadskontoret

Telefon: 0142-850 00

byggnad@mjolby.se

 

GIS-samordnare

Fredrik Hellqvist

Telefon: 0142-851 82

fredrik.hellqvist@mjolby.se