Valnämnden

Valnämnden är en av de obligatoriska nämnderna i kommunen. Valnämndens huvudsakliga verksamhetsområden är att förbereda, genomföra och följa upp val till riksdagen, kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige samt till Europaparlamentet. Detsamma gäller rådgivande folkomröstning i hela riket eller lokal folkomröstning, opinionsundersökning eller liknande förfarande som har beslutats av kommunfullmäktige.

Valnämnden ska även, mot ersättning för uppkomna kostnader, förbereda, genomföra och följa upp folkomröstning, opinionsundersökning eller liknande förfarande som har beslutats av landstingsfullmäktige. Vidare ska valnämnden avge yttrande till kommunfullmäktige angående valkretsindelning och valdistriktsindelning inom kommunen.

Reglemente Pdf, 91 kB, öppnas i nytt fönster.

Ordförande
Kjell Gustafsson (S)

1:e vice ordförande
Gunilla Carlsson (C)

2:e vice ordförande
Jan-Erik Jeppson (M)

Politikerregister, kontaktuppgifter till alla förtroendevalda Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Valnämnden

Telefon: 010-234 50 00

mjolbykommun@mjolby.se

Senast publicerad