Mjölby kommun, länk till startsidan

Nyhetsbrev januari 2024

Företagsinformation

Hej!

Hoppas att ni haft en härlig jul och nyår i goda vänner sällskap. Vi lämnar ett både spännande och utmanade 2023 och även om det inte känns som det idag så lämnar vi också ett något varmare och blötare år bakom oss än vanligt. I Vadstena föll det förra året uppskattnings 803 mm nederbörd vilket kan jämföras med ett genomsnitt under de senaste 30 åren som ligger på 540 mm. Hur 2024 kommer bli kan man bara sia om men en lite förhoppning finns från mig att vi slipper se termometern sjunka ner allt för mycket under nollan under de närmaste veckorna. Årets första företagsinformation kommer bland annat handla om lite återblick på vad som hänt 2023, några nya lagar som börjar gälla i samband med årsskiftet och stödmöjligheter från Leader Folkungaland.

Lite vad som hänt på Näringslivskontoret under 2023

På Näringslivskontoret har det hänt en hel del under året som gått. Helene Njord Westerling började som ny näringslivsutvecklare i januari. Näringslivskontoret gick från att vara två personer till att bli tre personer men bara i några månader. Näringslivschefen Torbjörn Sjögren lämnade sin tjänst innan sommaren och vi var tillbaka till två personer igen. Helene tog tillfälligt över chefsrollen vilket hon skött med bravur under hela hösten. I december fick vi en tidig julklapp i form av att Hanna Hammarlund tillträdde som ny Näringslivschef och vi är åter 3 på kontoret. Det är något som ska bli jättekul. Jag ser verkligen fram emot vårt arbete. Dessutom finns även vår Företagslots Marie-Louise Bood som hjälper oss med inkomna företagsfrågor.

Några av de saker som vi har arbetat med under året:

 • Under året har Näringslivskontoret genomfört ett stort antal företagsbesök och deltagit på en stor mängd företagsträffar. Några företagsbesök har även genomförts tillsammans med KSAU(Kommunstyrelsens arbetsutskott) där både politiker och tjänstemän deltagit på besöket.
 • Näringslivskontoret har varit delaktiga i Näringslivsrådet som träffats 4 gånger under året. I rådet sitter ett tiotal representanter från näringslivet som rådgivande till kommunstyrelsen och driver frågor som rör företagande i kommunen. Ordförande för rådet är Urban Viklund, Triofast.
 • Under våren genomfördes Mjölbys första företagsmässa, Fokus Mjölby. Mjölby kommun var samarbetspartner till Växtkraft i Mjölby kommun som var huvudarrangör. En mycket lyckad och välbesökt mässa. 80 utställare var på plats i ishallen. 2024 planeras det för en ökning till runt 100 utställare. Nytt för i år är att både företag och kommunen från Ödeshög och Boxholm bjuds in till årets mässa.
 • ESBR- aktörskonferens genomfördes i Mjölby under 2 dagar. Ett 80-tal aktörer träffades på Mjölby Stadshotell.
 • Näringslivskontoret har även varit delaktig i arbetet med Mjölbybussen. Detta år gick resan till Mora. En fantastiskt intressant och trevlig tur som jag varmt kan rekommendera till alla företagare i Mjölby kommun.
 • Under hösten har morgonmöten startats upp med företagare i Väderstad.
 • Under året har Näringslivskontoret varit delaktig i det intensiva arbete gjorts med centrumprocessen, ett projekt som startas för att se över möjligheterna till att utveckla kommunens tätorter. Ett arbete som resulterade i att en helt ny centrumorganisation startas, Attraktivare Mjölby. Den nya organisationen kommer starta igång med platsutvecklare och en kommunikatör under våren. En av de två konsulter som arbetat med centrumprocessen, Isabel Gölles, har anställts tillfälligt för att sköta rekrytering och starta igång den nya organisationen. Under processen skapades även centrumlyftet och som resulterade i ett 20-tal konkreta åtgärder för att lyfta centrum. Några exempel är selfiramar, julpyntningen vid Nyfiket, snällväggar, bajamajafodral och anslagstavlor.
 • Näringslivskontoret har varit delaktig i arbete med att ta fram och sedan analysera den trygghetsundersökning som Mjölby kommun skickat ut till 1100 företag i Mjölby kommun. Ett arbete som kommer fortsätta under våren.
 • I förarbetet gällande Kungsvägens ombyggnation har Näringslivskontoret deltagit och varit en viktig länk mellan näringslivet och Samhällsbyggnadsförvaltningen. Ett flertal dialogmöten har genomförts med berörda parter.

Näringslivet i siffror:

 • Under året har vi tagit del av Synas, kreditupplysningsföretag, rapport och ranking av bästa tillväxten. I undersökningen kom Mjölby kommun på en stark andraplats i länet. Kriterierna för att ett företag ska komma med på listan är att omsättningen ska ha ökat med 5 %, man ska ha nyanställt och visat ett positivt resultat. 86 företag i kommunen är med på listan för 2023, vilket är nästan en fördubbling av antalet sedan 2021.
 • Vi har ett gott företagsklimat i kommunen. På Svenskt Näringslivs ranking kommer vi på plats 54 av 290 kommuner, vilket placerar oss som nummer 2 i länet. En av de frågor vi kommer långt ner i undersökningen handlar om påverkan av brottslighet och otrygghet och hur viktigt företagarna tycker att frågan är. Trots att vi klättrar 50 placeringar så hamnade vi på plats 172 vilket är den fråga där vi rankas lägst av i alla kategorier. Frågorna om vägnät, tåg och flyg samt Mobilnät och bredband är vi Nr 2 i Sverige. Där vi tappar kraftigt är på kommunservice och bemötande vid handläggning av företagsärenden samt kommunala tjänstemäns attityder till företagande.
 • En annan mätning är SKR insiktsmätning vilket är en uppföljning av kommunens service där går vi från ett NKI på 81 året innan till årets resultat på 68. Snittet på alla kommuner är 75. Ett resultat som vi inte alls är nöjda med utan arbetar intensivt med för att förbättra.

Projektstöd från Leader Folkungaland

I förra utskicket skrev jag om möjlighet att söka projektstöd från Leader Folkungaland. Torsdag den 29 februari kommer representanter från Folkungaland till Mjölby och berättar mer om projektstöden.

Plats: Mjölby Stadshotell, Järnvägsgatan 24, 59552 Mjölby

Tid: 29 februari, klockan 18.30–20.30

Anmälan sker senast 26 februari till: info@vaxtkraftmjolby.se

Det bjuds på fika så glöm inte att meddela eventuella allergier eller önskemål om vegetarisk kost i samband med anmälan.

Serveringar måste erbjuda återanvändbara förpackningar för hämtmat

Den 1 januari 2024 träder ett nytt krav i kraft för de som driver restaurang- eller kaféverksamhet. Då måste man nämligen erbjuda en kund som köper med sig mat eller dryck att få den i förpackningar som går att återanvända. Utöver att de ska kunna användas flera gånger, måste förpackningarna också ingå i ett så kallat rotationssystem. Enkelt förklarat ska kunder kunna lämna tillbaks den för diskning så att den kan användas igen. Man kan läsa mer om lagen och de undantag som finns på verksamt.se Länk till annan webbplats..

Det finns flera nya lagar om avfallshantering, plaster och nedskräpningsavgifter som träder i kraft den 1 januari 2024. Du kan läsa mer om dem på Naturvårdsverkets hemsida Länk till annan webbplats..

Sänkt arbetsgivaravgift slopas

Den 1 januari 2024 slopas nedsättningen av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften för personer som vid årets ingång fyllt 15 men inte 18 år. Det innebär att arbetsgivaravgiften för unga är 31,42 procent. Man kan läsa mer om arbetsavgifter och vad som infattas i avgiften på verksamt.se Länk till annan webbplats..

Företagsklimatet

Jag vill påminna om Svenskt Näringslivs enkät om företagsklimatet som gått ut till ett 200 företag i kommunen. Fyll gärna i enkäten om ni fått den. Resultatet är ett viktigt verktyg för oss på näringslivskontoret i vårt arbete för att göra det enklare att driva företag i Mjölby kommun.

Facebook

Genom att gilla vår Facebooksida, Näringslivskontoret Mjölby kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., får du löpande uppdateringar om vad som händer i kommunens näringsliv.

Vill man diskutera en näringslivsfråga, centrumutveckling eller hitta rätt kontakt i kommunhuset så är man välkommen att kontakta oss.

Kontakt

Marie-Louise Bood, företagslots
E-post: foretagslots@mjolby.se
Telefon: 010-234 59 93

Hanna Hammarlund, näringslivschef
E-post: hanna.hammarlund@mjolby.se
Telefon: 010-234 50 11

Heléne Njord Westerling, näringslivsutvecklare
E-post: helene.njord-westerling@mjolby.se
Telefon: 010-234 51 14

Jonny Bertholdsson, näringslivsutvecklare
E-post: jonny.bertholdsson@mjolby.se
Telefon: 010-234 51 12

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?