Mjölby kommun, länk till startsidan

Cisterner

Cisterner berörs av flera regelverk, dels krav som riktar in sig på spillolja, brandfarlig och explosiv vara samt föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening.

Installation av cistern

Vid installation av cisterner som innehåller brandfarliga vätskor eller spillolja ska du informera miljökontoret. Informationen ska vara skriftlig och ska lämnas in senast fyra veckor innan installationen påbörjas eller hanteringen inleds. Kravet på skriftlig information gäller för följande installationer:

  • Cisterner inom vattenskyddsområde som rymmer mer än 150 liter brandfarliga vätskor eller spillolja. Observera att ytterligare reglering i vattenskyddsföreskrifter kan förekomma.
  • Cisterner utanför vattenskyddsområde som rymmer mer än 1 kubikmeter brandfarliga vätskor eller spillolja

Tillstånd

För viss hantering av brandfarlig vara behövs även tillstånd, vilket söks hos räddningstjänsten.

Räddningstjänstens sida om brandfarlig och explosiv vara Öppnas i nytt fönster.

Cistern som tas ur bruk

Du ska informera miljökontoret om cistern som tagits ur bruk.

Cistern och rörledning som omfattas av föreskriften och som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Vidare ska åtgärder vidtas som hindrar att cisternen kan fyllas. Cistern i mark bör tas upp i samband med att den tas ur bruk. Om den är otillgänglig eller svårborttagen, så ska den tömmas, rengöras och sandfyllas. Oljerester och mätare som innehåller kvicksilver ska lämnas som farligt avfall. Om du gräver bort en markförlagd cistern bör du kontrollera om marken omkring cisternen är förorenad. Jord som är förorenad ska grävas bort och lämnas som farligt avfall. Du måste även informera miljökontoret om föroreningen.

Cisterner inom vattenskyddsområde

För att motverka skador på vattentäkter finns det speciella regler för hantering av brandfarliga vätskor inom vattenskyddsområden. Cisterner inom vattenskyddsområde ska vara invallade. De ska även förses med skylt vid påfyllningsanordningen som upplyser om att man befinner sig inom vattenskyddsområde. Ytterligare krav kan även framgå av skyddsföreskrifterna för respektive vattenskyddsområde.

Gemensam miljönämnd

Logga med stadsvapen för Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommun för en gemensam miljönämnd

Kontakt

Miljökontoret
Telefon medborgarservice:

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?