Mjölby kommun, länk till startsidan

Skogssjöområdet

Skogssjöområdet kan erbjuda något åt alla – för den som vill koppla av i vacker natur likväl för den geologiskt eller botaniskt intresserade. I markerna finns en mosaik av rullstensåsar, kullar och sänkor samt den sällsynta växten luddvedel.

Skogssjöområdet är ett kraftigt kuperat landskap som skulpterades av inlandsisen då den smälte bort för 10 000-12 000 år sedan. I en av sänkorna ligger idag Skogssjön.

När inlandsisen drog bort lämnade den efter sig ett stort isblock som blev stående här. Sand och grus avlagrades omkring det i form av rullstensåsar och kullar. Den välformade åsen väster om Skogssjön är en av dessa.

När isen sedan smälte bildades en så kallad dödisgrop, som vattenfylldes och bildade en vacker sjö. Reservatet täcker också en del av ett av de mest välutbildade randdelta vi har i södra Sverige. Randdeltat är en grusformation som avsattes av den Baltiska isjön, vilken täckte stora delar av Sydsverige vid inlandsisens avsmältning.

Skogssjöområdet består till största delen av gles barrskog med flera gamla tallar. I söder växer lite lövskog och kring gården Stora Skogssjö finns öppnare betesmarker med enbuskar.

Strax norr om sjön i en sandig slänt finns flera ovanliga växter som normalt förekommer på stäpperna i sydöstra Europa. Här finns bland annat den gula ärtväxten luddvedel, som bara är känd från ytterligare fem platser på svenska fastlandet, alla belägna i västra Östergötland.

För dig som besökare

Skogssjöområdet är ett populärt friluftsområde. En stor parkeringsplats finns i anslutning till badet. Om parkeringsplatsen är full kan man parkera vid Slomarps äldreboende. Både naturreservatet och badet är kommunalt förvaltat och här finns sandstrand, bryggor, toaletter, grillplatser, sittbänkar, lekplats och beachvollyeboll. Här finns också en lokal med bastu och omklädningsrum samt mötesrum. Sommartid är café med servering öppet. En mindre campingplats för husvagnar och tält finns intill badet. Det går att lösa fiskekort för fiske i sjön. När det är is på sjön lockar skridskoåkning och pimpling i kombination med grillning.

Genom hela skogssjöområdet finns ett flertal stigar och vandringsleder. Den backiga terrängen brukar vara en flåsig utmaning som lockar den tuffe motionären. Men naturligtvis går det att strosa lugnt också och till exempel gå Istidsleden där du kan läsa information längs vägen om hur istiden format landskapet i Skogsjöområdet. Även Östgötaleden passerar genom reservatet.

Föreskrifter

Regler för besökare. Detta är ett kortfattat utdrag ur beslutet om Skogssjöområdets naturreservat från 2008.

 • Du får bara tälta och ställa upp husvagn på särskild avsedd campingplats.
 • Du måste hålla din hund kopplad.
 • Du får inte bryta kvistar, fälla träd eller skada levande eller döda träd och buskar.
 • Du får inte spela musik eller ljud på ett störande sätt.
 • Du får inte störa djurlivet genom att till exempel klättra i boträd eller samla ryggradslösa djur.
 • Du får inte skada fast naturföremål eller ytbildning genom att till exempel spränga, gräva, borra, hacka, rista eller måla.
 • Du får inte gräva upp växter.
 • Du får bara göra upp eld på särskilt anordnad eldplats.
 • Fordon får bara köras på vägar och parkeringsplatser.
 • Du får inte använda motordriven farkost i Skogssjön.

Serviceinformation

 • Bad/badplats
 • Fiske
 • Kollektivtrafik
 • Rast-/vindskydd
 • Toalett
 • Vandringsled
 • Eldplats
 • Informationstavla
 • Parkering
 • Servering
 • Tältplats

 • Storlek: 209,5 hektar
 • Skyddsår: 2008
 • Kommun: Mjölby
 • Markägare: Mjölby kommun, Mjölby församling, Folkungabygdens pastorat och Linköpings stift
 • Förvaltare: Mjölby kommun

 

Kontakt

Miljökontoret
Telefon medborgarservice:

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?