Mjölby kommun, länk till startsidan

Naturområden och naturreservat

I Mjölby kommun finns mycket värdefull natur och många fina naturreservat. Naturreservaten skapas både för att skydda naturen och för att tillgängliggöra naturupplevelser för allmänheten.

Människor mår bra av att vara ute i naturen. Naturen ger möjlighet till fysisk aktivitet, rekreation, vila och återhämtning. Mjölby kommun har ett varierande landskap med många värdefulla och vackra naturområden. Norra delen av kommunen domineras av slättlandskap medan södra delen av kommunen består av skogsbygd. Mellan slätten och skogsbygden finns en övergångsbygd, ett småkuperat och omväxlande landskap med mycket ängs-och hagmarker. Allemansrätten ger oss möjlighet att vistas ute i naturen men vill du ha lite mer vägledning på din tur i skogen eller i det öppna landskapet så är du varmt välkommen att följa med på en naturguidning. Varje år anordnar miljökontoret naturguidningar i kommunen.

Naturen i Mjölby kommun

Landskapet är format av den senaste inlandsisen som skapade rullstensåsar, kullar och rundhällar och avsatte mycket kalkrikt sand och grus i kommunens trakter. Vill man se inlandsisens tydliga avtryck kan man besöka Åsabackarnas naturreservat med imponerande åsar, moränbackar och dödisgropar. Att det finns kalk i marken ger möjlighet för ovanliga växter att finnas här. Till exempel i Örbackens kalkkärr kan man hitta många fina orkidéer som trivs i den kalkrika marken.

Förekomst av gröna skogar, blomstrande hagmarker och slingrande åar ger livskvalitet som är värdefull att bevara. Svartån kan du uppleva i Mjölby stad men även i till exempel Solberga naturreservat. Där finns även många grova ekar, en viktig naturtyp för hela Östergötland.

Karta över Mjölby kommun med naturreservaten utmarkerade

Naturreservat i Mjölby kommun. Senast uppdaterad 2023-01-04

Kommunala naturreservat

Skogssjöområdets naturreservat är hittills det enda naturreservat som förvaltas av Mjölby kommun. Skogssjöområdet är ett populärt friluftsområde. Här finns bland annat möjlighet till bad, camping och fiske. På länken nedan kan du läsa mer om naturreservatet.

Statliga naturreservat

De statliga naturreservaten i Mjölby kommun förvaltas av Länsstyrelsen i Östergötland. Nedan på länkarna kan du läsa mer om naturreservaten.

Fridlysta växter

När en växt är fridlyst är det förbjudet att plocka, gräva upp eller på annat sätt ta upp eller skada ett vilt, levande exemplar av den växten. Det är också förbjudet att ta bort eller skada frön från växten.

Bland växter som finns i Mjölby kommun är till exempel alla orkideér, backsippa och luddvedel fridlysta. Blåsippa, gullviva och lummerväxter får man inte plocka eller på annat sätt insamla för försäljning eller andra kommersiella ändamål.

Information om växter på Länsstyrelsen Östergötland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Öppettider medborgarservice
Måndag- torsdag klockan 7.30-16.30Fredag klockan 7.30-16
Telefon medborgarservice:

Kontakt

Miljökontoret
Telefon medborgarservice:

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?