Mjölby kommun, länk till startsidan

Invasiva främmande arter

Invasiva främmande arter (IAS) är växter, djur, svampar och mikroorganismer som avsiktligt eller oavsiktligt flyttats till en ny miljö och som där sprider sig snabbt och orsakar skador på naturen. Det kan vara växter som tränger ut andra växter eller är giftiga, djur som äter upp eller konkurrerar ut andra djurarter eller djur som sprider sjukdomar.

I Sverige finns mer än 2000 främmande arter, cirka 20 procent av dem är invasiva eller potentiellt invasiva.

På Naturvårdsverkets kan du läsa mer om invasiva främmande arter.

Naturvårdsverkets sida om invasiva främmande arter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunens roll

Mjölby kommun ansvarar för att bekämpa invasiva arter på egen mark. Kommunen har ett ansvar att informera, vägleda och hjälpa kommuners invånare och fastighetsägare kring invasiva främmande arter.

Vad du kan göra om du hittar invasiva främmande arter

Som fastighetsägare har du ett ansvar för invasiva främmande arter på din egen fastighet.

Har du fått kännedom om att det växer en art på din fastighet som finns med på EU:s lista över invasiva främmande arter (jättebalsamin och jätteloka) har du skyldighet att bekämpa arten. Denna skyldighet gäller i alla typer av miljöer, både odlad miljö som till exempel produktionsmark för skogsbruk, jordbruk och trädgårdar, men också orörd naturmiljö.

Om du upptäcker en invasiv främmande art kan du rapportera in fyndet via invasivaarter.nu Länk till annan webbplats.

Invasiva arter i Mjölby kommun

I Mjölby kommun finns arter som är listade av EU, som jättebalsamin och jätteloka, dessutom observeras även kanadensiskt gullris, blomsterlupin, parkslid och vresros.

I listan nedan kan du läsa mer om specifika arter och hur du kan hantera eller bekämpa den.

Kontakt

Miljökontoret
Telefon medborgarservice:

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?