Mjölby kommun, länk till startsidan

Fälla träd och röja sly

Mjölby kommun är restriktiva med att fälla friska träd. Att ett träd skymmer solen, står i vägen för en parabolantenn eller att löv från kommunens buskage blåser in på tomten anses inte som tillräckliga anledningar till att fälla ett träd.

Givetvis röjer vi sly, gör akuta nedtagningar av träd som skadats av storm, påkörning eller liknande och som utgör en skaderisk för person eller egendom. Varje enskilt fall bedöms utifrån de faktorer vi måste ta hänsyn till. Vid bedömningen av träd tittar vi främst på risk för skada på person eller egendom, men också på trädets betydelse för området som helhet, vad det har för ekologiska värden och vilken kondition trädet är i. Vänligen fyll i e-tjänsten för en bedömning av ditt ärende.

Observera att det inte är tillåtet enligt svensk lag att själv fälla, beskära eller på något sätt skada träd eller växtlighet på annans mark utan tillstånd.

Fritidshuggaravtal

I vissa fall kan du som boende få lov att sköta en del av marken intill din tomt, då tecknas ett så kallat fritidshuggaravtal mellan kommunen och dig. I avtalet regleras vilket område som får skötas, vilka växter som får tas bort och vilka som ska vara kvar efter ett fältbesök där nuläget kartläggs. Om naturvärden eller andra hinder för privat skötsel identifieras kan vi inte bevilja fritidshuggning. Vid intresse av fritidshuggaravtal skickar du ett mejl där du beskriver ditt önskemål till samhällsbyggnadsförvaltningen på samhallsbyggnad@mjolby.se

Våra träd är viktiga

Träd är experter på att hantera klimatutmaningar. De förhindrar till exempel översvämningar, de reglerar tempraturer både under sommaren och vintern och skapar boplatser för både djur och insekter. Våra träd påverkar även vårt mående, både fysiskt och psykiskt, mer än du kanske vet om.

Läs mer om allt bra träden gör för oss.

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Telefon medborgarservice:

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?