Mjölby kommun, länk till startsidan

Fälla träd och röja sly

Mjölby kommun är restriktiva med att fälla friska träd. Att ett träd skymmer solen, står i vägen för en parabolantenn eller att löv från kommunens buskage blåser in på tomten anses inte som tillräckliga anledningar till att fälla ett träd.

Givetvis röjer vi sly, gör akuta nedtagningar av träd som skadats av storm, påkörning eller liknande och som utgör en skaderisk för person eller egendom. Varje enskilt fall bedöms utifrån de faktorer vi måste ta hänsyn till. Vänligen fyll i e-tjänsten för en bedömning av ditt ärende.
E-tjänst Fällning eller beskärning av träd, buskar eller sly Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Parkansvarig, kommunekolog och skogsansvarig går igenom varje ansökan och gör en bedömning utifrån förljande faktorer:

  • Vad betyder trädet för området som helhet?
    Det kan ingå i en allé, Sveriges gamla träd är unika i Europa.
  • Har trädet har några ekologiska eller estetiska värden?
    Många insekter är helt beroende av sälgens tidiga blomning.
  • Hur är trädets kondition?
    I vissa fall kan vara aktuellt att ta ner det på grund av säkerhetsskäl, eller beskära det, för att göra det säkrare.

Vi bedömer också hur de boende runt om kommer att påverkas. Grannarna måste vara överens och skriva under ansökan.

I närheten av bebyggelse försöker vi ta hänsyn till friluftslivets behov, vi försöker att inte störa för mycket vid exempelvis vandringsleder och motionsspår.

Observera att det inte är tillåtet enligt svensk lag att själv fälla, beskära eller på något sätt skada träd eller växtlighet på annans mark utan tillstånd.


Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Telefon medborgarservice:

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?