Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Fontän i vattenmiljö kring bro

Kommun & politik

Kvalitet, undersökningar och statistik

Den gemensamma inriktningen för kommunens kvalitetsarbete beskrivs i ”Strategi för verksamhetsutveckling i Mjölby kommun”. Utifrån medborgarnas och kundernas behov och rättigheter får verksamheterna bedöma vad som behöver göras och vilka metoder som ska användas för att nå resultat.

Värdegrunden beskriver vad vi i grunden ska stå för – vårt gemensamma förhållningssätt - medan Vision 2025 visar vägen för hur vi vill att det ska vara i Mjölby kommun år 2025. Utifrån visionen har gemensamma mål så kallade kommunmål tagits fram som alla verksamheter ska bidra till att uppnå.

Varje år genomförs olika typer av mätningar för att stämma av medborgares och kunders upplevelser av kvaliteten i våra verksamheter. Det bidrar till att utveckla våra verksamheter ytterligare och vi kan också jämföra kvaliteten i vår service över tid. I rubriken ”årsplan” kan du ta del av vilka undersökningar som kommer att genomföras under året.

Mjölby kommun har också tagit fram så kallade kvalitetsdeklarationer som tydliggör vad du som kund kan förvänta dig av kommunens tjänster.

Hjälp oss att förbättra oss genom att lämna dina synpunkter! 

Har du synpunkter på kommunens service eller tjänster? Då vill vi gärna ha reda på det. Dina synpunkter är värdefulla för oss. De hjälper oss att utveckla och förbättra kommunens verksamhet.

Lämna din synpunkt