Partistöd

Partistödet är en viktig del av den lokala demokratin. Det finns ingen skyldighet att ge ut partistöd men alla kommuner, landsting och regioner gör det idag. I kommunallagen (2017:725) finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt partistöd.

Partistöd 2021

Det lokala partistödet utgår till partier som är representerade i kommunfullmäktige. Varje parti får ett grundstöd, ett partistöd per mandat i kommunfullmäktige och ett utbildningsstöd kopplat till mandatfördelningen. Grundstödet baserar sig på 24 procent av basbeloppet, den mandatbundna fördelas med 40 procent av basbeloppet samt ett tillägg för utbildningsstöd med sju procent av basbeloppet.

Så här fördelas partistödet i Mjölby kommun 2021

Centerpartiet: 100 912 kronor

Kristdemokraterna: 56 168 kronor

Liberalerna: 100 912 kronor

Miljöpartiet: 33 796 kronor

Moderaterna: 212 772 kronor

Socialdemokraterna: 324 632 kronor

Sverigedemokraterna: 190 400 kronor

Vänsterpartiet: 78 540 kronor

Kontakt

Kommunfullmäktige Mjölby kommun

Telefon: 010-234 50 00

mjolbykommun@mjolby.se

Kommunsekreterare

Carina Stolt
Telefon: 010-234 51 11

carina.stolt@mjolby.se

Senast publicerad