Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. När vi röstar vart fjärde år, väljer vi 45 ordinarie ledamöterna och 26 ersättare i kommunfullmäktige.

Fullmäktige tar beslut om kommunens budget och hur mycket skatt invånarna i kommunen ska betala. De beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen och nämnderna. Kommunfullmäktige väljer även revisorer som granskar kommunens verksamhet.

Kallelser, handligar och protokoll

Ta del av kommunfullmäktiges föredragningslistor, handlingar och protokoll.

Sammanträdestider

Kommunfullmäktiges presidium

Ordförande
Anna-Lena Sörenson (S)

1:e vice ordförande
Tobias Rydell (S)

2:e vice ordförande
Margareta Toorell (M)

Arvodesbestämmelser förtroendevalda Pdf, 11 MB, öppnas i nytt fönster.

Filmer från kommunfullmäktige

Mandatfördelning i kommunfullmäktige

Parti

Mandat

Centerpartiet

3

Liberalerna

4

Kristdemokraterna

3

Miljöpartiet

1

Moderaterna

9

Socialdemokraterna

14

Sverigedemokraterna

8

Vänsterpartiet

3


Socialdemokraterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna samarbetar för att skapa majoritet i kommunfullmäktige.

Moderaterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna ingår inte i någon grupp.

I förtroendemannaregistret kan du bland annat söka efter personer, nämnder och bolag. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Frågor om kommunfullmäktige Mjölby kommun, Medborgarservice

Telefon: 010-234 50 00

mjolbykommun@mjolby.se


Kommunsekreterare

Carina Stolt
Telefon: 010-234 51 11

carina.stolt@mjolby.se

Senast publicerad