Prästgårdslidens skatepark och utegym

Vid Prästgårdsliden i Mjölby finns flera möjligheter till spontanidrott.

  • Beachvolleyplan
  • Boulebana
  • Utegym
  • Skatepark
  • Lekplats för yngre barn
  • Lekplats för äldre barn

Senast publicerad