Mjölby kommun, länk till startsidan

Lekplatser

Det finns idag runt 40 lekplatser av olika slag, både stora och lite mindre, i Mjölby kommuns regi. Lekplatserna vänder sig i huvudsak till barn under sju år.

Flera olika klätterställningar där en ser ut som en stor väderkvarn. Gungor.

Väderkvarnsbacken i Skänninge.

Våra lekplatser säkerhetsbesiktas varje år för att säkerställa att all utrustning är hel och att den fungerar som den ska. Säkerhetskraven kan innebära att lekredskap plockas bort eller till och med att lekplatser läggs ner om brister framkommer.

Lekplatser i Mjölby

Carlslund

Carlslund lekplats
Lekplatsen anlades 2020 och här hittar du gungor, klätterlek och sandlåda i en härlig lantlig miljö. Det finns även en grillplats, utegym, belysning och en pulkabacke. Bilen parkerar du utmed bostadsgatorna i området. Lekplatsen ligger i korsningen Carlslundsvägen och Madarvägen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Centrum

Grönsakslandet
Grönsakslandet anlades 2021. Här hittar du gungor, balanslek, klätterlek, studsmatta, klätternät, belysning och picknickbord. Här finns både cykel- och bilparkering att tillgå. Lekplatsen ligger i Mjölby stadspark Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Eldslösa

 

Eldslösaparken
Lekplatsen genomgick en större upprustning 2021. Här hittar du gungor, sandlåda och klätterlek. Här finns även en pulkabacke, picknickbord, belysning, fotbollsplan, hinderbana för både barn, ungdomar och vuxna. Det finns också en aktivitetsyta där du till exempel kan spela basket. Har du bil med dig parkerar du den utmed bostadgatorna i området. Lekplatsen hittar du mellan Kungsfågelstigen och Ljungkullevägen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..


Maskrosparken

Maskrosparken är en nyanlagd lekplats från 2023. Här finns en häftig bönsyrsa att utforska. Gungor, studsmatta, picknickbord, solskydd, belysning, karusell och cykelparkering. Lekplatsen är tillgänglighetsanpassad. Bilen parkerar du utefter bostadsgatorna i området. Lekplatsen hittar du vid Maskrosgränd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..


Parkgatan

En mindre lekplats med gungor, sandlåda och klätterlek. Bilen parkerar du utefter bostadsgatorna i området. Lekplatsen hittar du i hörnet av Parkgatan och Vifolkagatan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..


Vasaparken

En naturlekplats med klätterlek, gungor och balanslek. Här finns belysning, picknickbord, pulkabacke, fotbollsplan och grillplats. Bilparkering finns att tillgå. Lekplatsen hittar du i Vasaparken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Lundby


Björkgatan

En mindre lekplats för yngre barn. Lekplatsen rustades upp 2023. Här finns gungor, sandlåda, ett tillgängligt sandbord och klätterlek. Det finns belysning och picknickbord. Bilparkering sker utmed bostadsgatorna. Lekplatsen hittar du utmed Björkgatan, mellan Mårtensgatan och Kastanjegatan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..


Jonsbergsvägen

En mindre lekplats i naturmiljö med gungor, klätterlek och sandlåda. Bilparkering sker utmed bostadsgatorna i området. Lekplatsen hittar du i skogsområdet mellan Järnvägsgatan och Skiftesgatan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Prästgårdsliden


Prästgårdsgärdet

Nyanlagd lekplats från 2020. Lekplatsen är uppdelad i två delar där den ena för yngre barn har klätterlek med pirattema. Här finns belysning och picknickbord. Lekplatsen för äldre barn har ett klätternät och snurrgunga. Det finns belysning, fotbollsplan, vollybollplan, utegym och skatepark. Bilen parkerar du utmed bostadsgatorna i området. Lekplatsen hittar du på Prästgårdsliden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ryttarhagen


Ryttarhagen

En nyanlagd lekplats från 2023. Här finns klätterlek, gungor, snurrklätter, sandlåda, studsmatta, solskydd, picknickbord, belysning, fotbollsplan, pulkabacke och cykelparkering.
Lekplatsen är tillgänglighetsanpassad. Bilparkering sker utmed bostadsgatorna i området. Lekplatsen hittar du i slutet av Ulls gränd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Skogssjön


Skogssjöbadets lekplats

Nyanlagd lekplats med skogstema som invigs 31 maj 2024. Här finns gungor, sandlek, klätterlek, ekomemory och picknickbord.
Här hittar du även en badplats med bryggor, handikappsramp, vollybollplan och grillplatser. Cykel- och bilparkering finns på området. Toalett finns att tillgå. Lekplatsen hittar du vid Skogssjöbadet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Slomarp


Silurvägen

En mindre lekplats för yngre barn med klätterlek, gungor sandlåda och picknickbord. Bilen parkerar du utefter bostadsgatorna i området. Lekplatsen hittar du i slutet av Silurvägen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..


Slomarps lekplats
En större lekplats som anlades 2021. Här finns klätterlek, gungor, sandlek, picknickbord, grillplats och belysning. Det finns en pulkabacke, ett utgym och multisportarena. Cykelparkering finns i anslutning till lekplatsen och bilen parkerar du utefter bostadsgatorna i området. Lekplatsen hittar du vid Deltavägen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sörby


Sörby lekplats

En mindre lekplats med gungor, klätterlek, sandlek, picknickbord, solskydd och basketkorg. Lekplatsen är belyst och har en pulkabacke och fotbollsplan. Bilen parkerar du utmed bostadsgatorna i området. Lekplatsen hittar du vid Andelsgränd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Lekplatser i Skänninge

Hattorp, Sibyllegränd
Lekplatsen anlades 2022 och har ett "hatt-tema". Här finns gungor, klätterlek, gunglek, grillplats, pulkabacke, belysning och picknickbord. Lekplatsen är tillgänglighetsanpassad. Här finns även en asfalterad aktivitetsyta. Cykelparkering finns och du kan parkera din bil i området på bostadsgatorna i området. Lekplatsen hittar du i slutet av Sibyllegränd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..


Lilla Vallgatan

Lekplatsen är belägen i parkmiljö vid en förskola. Här hittar du gungor, klätterlek och boulbanor. Det finns belysning i lekplatsen. Bilparkering sker utmed bostadsgatorna i området. Lekplatsen hittar du vid Vallens förskola Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..


Västralundsparken

En mindre lekplats för yngre barn med gunglek, sandlåda och klätterlek. Bilen kan du parkera på bostadsgatorna i området. Lekplatsen hittar du i nedre Västra Lund, i Västralundsparken


Väderkvarnsbacken lekplats
Lekplatsen anlades 2019. Det är en större naturlekplats med "väderkvarns-tema". Här finns gungor, klätterlek, karusell och belysning på platsen. Här finns även en badplats med bryggor och handikappsramp, grillplatser, utegym, hundlekgård och pulkabackar. Cykel- och bilparkering finns att tillgå. Lekplatsen hittar du på Väderkvarnsbacken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..


Övre Västra Lund

Mindre lekplats för äldre barn med gungor och klätterlek. Asfaltsplan/aktivitetsyta. Bilparkering sker utmed bostadsgator. Lekplatsen hittar du på Olof Bältares gata Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Lekplatser i Mantorp

Bäckvägens lekplats
Bäckvägens lekplats anlades 2024. Det är en mindre lekplats med ett "nyckelpige-tema". Här finns klätterlek, studsmatta, belysning på platsen, picknickbord och pulkabacke. Har du med dig bilen går det bra att parkera den utmed bostadsgatorna i området. Lekplatsen hittar du i anslutning till Bäckvägen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

 

Herrgårdsvägens lekplats
Det är en mindre lekplats för yngre barn. Här finns klätterlek, sandlåda och gungor. Lekplatsen hittar du i slutet av Herrgårdsvägen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

 

Klämmestorphallens lekplats
En större lekplats som anlades 2016. På lekplatsen finns klätterlek, gungor, gunglek, sandlådor, picknickbord och belysning. På området finns även utegym, boulbanor, fotbollsplaner och tennisplaner. Här finns också cykel- och bilparkering. Lekplatsen hittar du på idrottsområdet vid Klämman arena Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

 

Olofstorp
Det är en mindre lekplats med klätterlek, gungor, snurrlek och sandlådor. Bilen parkerar du på bostadsgatorna i området. Lekplatsen hittar du vid Segerkransvägen och Travtränarvägen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

 

Parkvägen
En mindre lekplats med klättrlek, gungor, sandlåda. Platsen är belyst och cykelparkering finns. Bilen parkerar du på bostadsgatorna i området. Lekplatsen hittar du utmed Parkvägen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

 

Riddarängsvägen
Lekplatsen är belägen i parkområde med klätterlek för yngre och äldre barn. Gungor, snurrgunga, sandlåda, picknickbord och belysning finns på platsen. Cykelparkering finns att tillgå och bilen parkerar du utmed bostadsgatorna i området. Lekplatsen hittar du utefter Riddarängsvägen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

 

Veta lekplats
Lekplatsen anlades 2022 och är belägen i parkområde med klätterlek för både yngre och äldre barn. Här finns linbana, gungor, sandlek, belysning, solskydd och picknickbord. Lekplatsen är tillgänglighetsanpassad. Det finns cykelparkering och bilen parkeras utmed bostadsgatorna i området.
Lekplatsen hittar du mellan Nejlikegatan och Blåsippestigen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

 

Vibyvägen
En lite mindre lekplats för yngre barn. Här finns klätterlek, gungor och sandlåda. Cykelparkering finns och bilen kan du parkera på bostadsgatorna i området. Lekplatsen hittar du vid Lilla Kvarnvägen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Lekplatser i Hogstad

Björkbackens lekplats
På lekplatsen finns gunglek, klätterlek, sandlek och basketkorg. Picknickbord och belysning finns på platsen. Bilparkering finns att tillgå. Lekplatsen ligger i anslutning till förskolan, utmed Långvägen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Lekplatser i Normlösa

Grubbs väg
Det är en liten lekplats med klätterlek, snurrlek, sandlåda och gungor. Bilen parkerar du på bostadsgatorna i området. Lekplatsen hittar du vid Grubbs väg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Lekplatser i Spångsholm

Betarevägen
En lite mindre lekpark i ett bostadsområde. Här finns gungor, pulkabacke och sandlåda. Bilen kan du parkera på bostadsgatorna i området. Lekparken hittar du på Betarevägen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

 

Vimnevägen
Det är en liten lekplats för yngre barn med gungställning, sandlåda och rutschkana. Bilen kan du parkera på bostadsgatorna i området. Lekplatsen hittar du i korsningen Vimnevägen och Bruksvägen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

 

Sliparevägen
En liten lekplats som är belägen i ett naturområde med gungor, sandlåda, rutschkana och pulkabacke. Bilen kan du parkera på bostadsgatorna i området. Lekplatsen hittar du i slutet av Sliparevägen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Lekplatser i Sya

Bäckvägen
Det är en liten lekplats i bostadsområdet. Här finns gungor, rutschkana, sandlåda, fotbollsplan och picknickbord. Bilen kan du parkera på bostadsgatorna i området. Lekplatsen hittar du utefter Bäckvägen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

 

Egnahemsvägen
Det är en liten lekplats i ett bostadsområde. Här finns gungor, rutschkana, sandlåda och picknickbord. Bilen kan du parkera på bostadsgatorna i området. Lekplatsen ligger utmed Egnahemsvägen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Lekplatser i Väderstad

Folkungavägen
En liten lekplats för yngre barn som anlades 2022. Här finns det gungor, lektåg, picknickbord och belysning på platsen. Lekplatsen är tillgänglighetsanpassad. Lekplatsen hittar du på Folkungavägen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., snett över från Väderstad kyrka.

 

Stationsvägen
En lekplats med lantligt tema. Här finns gungor, klätterlek, en liten rutschkana, picknickbord och belysning på platsen. Bilparkering finns att tillgå. Lekplatsen hittar du i korsningen Stationsvägen och Häggvägen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

 

Västbergavägen
Lekplatsen finns i ett bostadsområde. Här finns en rutschkana, sandlåda och gungor. Du hittar även en fotbollsplan och belysning på platsen. Bilen parkerar du på bostadsgatorna som finns i området. Lekplatsen ligger utmed Västbergavägen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Lekplatser i Västra Harg

Kullavägen
En liten lekplats i ett bostadsområde. Här finns gungor och sandlåda. Bilen kan du parkera på bostadsgatorna i området. Lekplatsen hittar du i slutet av Grenadjärvägen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Lekplatser i Önnebo

 

Vill du anmäla trasiga lekredskap är du välkommen att göra det via synpunkter och felanmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

 

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?