Mjölby kommun, länk till startsidan

Östgötaleden

Genom Mjölby kommun går Östgötaleden. Sträckan mellan Bleckenstad cirka en mil söder om Mjölby till Örbackens naturreservat ungefär sex kilometer norr om Mjölby, är uppdelad i tre etapper. Sommaren 2020 utökades leden med en ny rundslinga.

Naturkartan är en friluftsguide för webben och mobilen

Mjölby kommun finns med i Naturkartan. Du hittar även Östgötaleden i naturkartan!

Vill du få tips på fina vandringsleder, lekplatser, bra badplatser eller andra smultronställen för natur och friluftsliv i Mjölby?

Med hjälp av naturkartan kan du få inspiration inför ett besök i naturen. Naturkartan finns både på webben och som app och kan laddas ned via Appstore eller Googleplay.

Etapp 1 Bleckenstad - Södragården (Lundbyvallen) - 8 kilometer

Vandringen startar vid Bleckenstad gård, en plats med anor från år 4000 före kristus, på gränsen mellan Mjölby och Boxholms kommun.

Sträckan går till största delen på stigar och skogsvägar, förbi gamla torpmiljöer, mestadels genom lättvandrad skogsmark. På sträckan finns fyra vindskydd med grillplats och övernattningsmöjligheter samt ett utedass nära Bleckenstad.

Anslutningsleder: Strax väster om Bleckenstad ansluter leden söderut mot Linnefors-Strålsnäs-Boxholm samt anslutning till vindskydd-kanotled vid Svartån öster om Bleckenstad.

Ladda ner karta Etapp 1 Öppnas i nytt fönster.Öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.

Etapp 2 Södragården - Skogssjöns bad- och friluftsanläggning - 4,4 kilometer

Etappen följer till en början cykelvägen förbi och genom bostadsområdet Ryttarhagen för att sedan följa en stig upp på en höjd med namnet Kungshögarna. Höjden användes under lång tid som gravplats och här kan man skönja flera domarringar, bautastenar, treuddar och gravhögar.

I norra delen av Kungshögarna delar sig leden i en anslutning genom staden via Burensköldsvägen till Resecentrum. Följer man den andra delen kommer man via gator och trottoarer förbi bostadsområdet Tunet och vidare på en traktorväg och tunnel under E4:an in i Skogssjöns naturreservat.

Här följer leden på stigar, det så kallade istidsspåret, som via anslagstavlor berättar om rullstensåsar och dödisgropar, samt den flora och fauna som finns här. Man når efter en stund södra delen av Skogssjön där leden delar sig. Den ena delen av leden viker av mot kommunens bad- och friluftsanläggning, den andra fortsätter mot Örbackens naturreservat.

Ladda ner karta Etapp 2 Öppnas i nytt fönster.Öppnas i nytt fönster.

Etapp 3 Skogssjöns bad- och friluftsanläggning - Örbackens naturreservat - 6 kilomter

Från delningen söder om Skogssjön slingrar sig leden vidare på den grusås som skiljer Skogssjön från den våtmark som finns på andra sidan. Leden drar därefter österut och korsar järnvägen vid Lycketorp. Vidare norröver genom lättgången och vacker skogsterräng för att så småningom nå fram till Örbackens naturreservat.

Kalkkärret inramas av en välbetad och vacker hagmark och mitt bland det kalkrika porlande vattnet finns exempelvis nio olika orkidéarter och den köttätande växten sileshår.
Örbackens naturreservat ingår numera i Natura 2000 - EU:s nätverk av värdefull natur.

Ladda ner karta Etapp 3 Öppnas i nytt fönster.Öppnas i nytt fönster.

Rundslinga Mjölby-Sya fram och tillbaka - cirka 15 km

Oavsett var du börjar din vandring, så tar den nya slingan dig mellan Vifolkavallen i Mjölby till Sya via Solberga naturreservat.

Vandra i varierad terräng och vackra skogsmiljöer till Sya skidstadion och samhälle. I Sya finns möjlighet att stanna till vid veganrestaurang/cafeteria för en fika eller lunch. Leden tar dig sedan vidare till de unika ekarna i naturreservatet Solberga. Du går här genom lummiga ekhagar, och vissa tider, tillsammans med ungdjuren som betar i sluttningen ner mot Svartån. I naturreservatet finns rödlistade lavar och slåtterängar. I ekarna finns skalbaggen ekoxen samt den sällsynta läderbaggen som är sällsynt i hela europa. I trakterna kring Solberga har människor levt under många tusen år. I reservatet finns gravfält från järnåldern där man funnit sammanlagt 86 fornlämningar.

I Solbergaområdet går leden vidare via den gamla allén mot platsen där det troligen fanns en kungsgård till Magnus Ladulås på 1200-talet. Leden tar dig vidare på Sveriges huvudväg under åren 1945-1955, ”Riksettan”. Delar av vägen är här byggd med handhuggen gatusten som är formerad i en bågformad diagonalsättning. ”Riksettan” övergår till en kortare cykelväg och några bakgator innan du når Mjölbys idrottscenter Vifolkavallen. Parkeringen vid Vifolkavallen är en bra startpunkt för en halvdags vandring i endera riktningen på den cirka 15 kilometer långa rundslingan.

Ladda ner karta Rundslinga Mjölby-Sya-Mjölby Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Ladda ner översiktskarta Öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Kultur- och fritidsförvaltningen
Telefon medborgarservice:

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?