Mjölby kommun, länk till startsidan

Musik på Kulturskolan

På Kulturskolan har vi många instrument att välja mellan, allt från tvärflöjt till trummor! Eller vill du kanske hellre vara med i en POP-grupp, sjunga eller skapa egen musik?

Du kan börja att spela instrument eller delta i undervisningen vid olika åldrar. Varje instrument eller ämne har en lägsta ålder för att börja.

För dig som är intresserad av sång

För dig som är intresserad av orkester och ensemble

Musikverkstan, årskurs 1

Vi provar alla instrument som man kan välja skolår 2 i Instrumentleken. Musikverkstan pågår under ett läsår.

Instrumentlek, årskurs 2

Undervisningen är indelad i träblåslek, brasslek och stråklek. De här kurserna pågår under ett läsår.

Träblåslek: Du spelar tvärflöjt, klarinett eller saxofon
Brasslek: Du spelar trumpet, valthorn, baryton, trombon eller tuba
Stråklek: Du spelar fiol, cello eller kontrabas

Instrumentspel, årskurs 3 och uppåt

Du lär dig spela ett instrument, enskilt eller i en liten grupp. Längre ner på sidan hittar du alla instrumenten. I ämnet ingår orkesterspel utan extra kostnad.

Instrumentspel i digitalt format, årskurs 6 och uppåt

Vi öppnar nu upp möjligheten att gå kursen Instrumentspel via digital undervisning. Då ett musikinstrument bäst lärs ut i det fysiska mötet mellan elev och lärare är det alltid förstahandsvalet, men om du har särskilda skäl till att välja en digital kurs kan vi tillmötesgå detta. Ett kursupplägg görs utefter dina förutsättningar och kommer även att innefatta ett antal fysiska möten.

För videomöten i realtid använder vi plattformen Google Meet. Du behöver ha en bra internetuppkoppling och en avskild plats där du kan ta del av lektionerna. Vi använder kulturskolans elevsystem Speedadmin för att dela förinspelade videofilmer och andra filer.
Vid intresse, kontakta Kulturskolans enhetschef (se kontaktruta nedan).

POP-grupp, årskurs 7

Vi spelar tillsammans på popens och rockens klassiska instrument - trummor, bas, gitarr och keyboard.

Digitalt musikskapande, årskurs 7

Vi skapar egna låtar. Du behöver ha tillgång till en iPad med appen Garageband på.

Musikterapi, 6-20 år

För dig med särskilda behov.

  • Musikterapi i särskolan - undervisningen och instrumenten anpassas efter ditt behov.
  • Funktionsinriktad musikterapi (FMT-metoden) - FMT-metoden är en individuell behandling där vi använder oss av musikaliska koder för att stimulera kroppens naturliga utveckling.

Om du är intresserad av musikterapi, hör av dig till oss.

Alla med behov är välkomna!

Fördjupningskurs musik, årskurs 8

Detta är en fördjupningskurs för dig som går hos oss och vill satsa extra på att utvecklas inom musiken. Kulturskolans personal gör en bedömning om du blir antagen. Du får minst 30 minuters undervisning på ditt huvudinstrument samt ett ackordinstrument och teoriundervisning.

Hitta ditt instrument

Du kan välja akustisk gitarr från årskurs 4, alla andra instrument kan du välja från årskurs 3.

Beskrivning av instrument och från vilken ålder du kan spela dem.

Instrument

Beskrivning

Akustisk gitarr


I grupp lär du dig spela ackord och kompa.

Bastuba

Tuban, eller bastuban, är brassfamiljens basröst. Det finns små tubor man kan börja spela på när man är liten!

Cello

Cellon har mycket vacker klang, familjens tenorröst.

Dragspel

Dragspelet är ett mångsidigt instrument som man både kompar och spelar melodi på.

Eufonium (Baryton)

Eufoniet ser ut som en liten bastuba. Tonen är ganska lik trombonens men eufoniet får spela fler melodier i orkestrar!

Elbas

Elbasen är ett viktigt instrument i många orkestrar och andra grupper.

Fiol

Fiolen, eller violinen som den också kallas, är det minsta och vanligaste instrumentet i stråkfamiljen.

Klarinett

Klarinetten är ett viktigt instrument inom många musikstilar!

Kontrabas

Kontrabasen, eller basfiolen, är stråkfamiljens bas.

Oboe

Oboen får ofta spela vackra melodier i orkestrarna!

Piano

På piano kan du både lära dig spela efter noter och ackord.

Saxofon

Saxofonen finns i en massa olika storlekar! Vanligast är altsaxofonen. Trots att den är gjord av metall hör den till träblåsinstrumenten.

Slagverk

Här kan du spela mallet, timpani, tamburin, windchimes.

Trumset

Du spelar enbart trumset.

Trombon

Trombonen har ett så kallat drag som kan bli längre om man drar ut det. På så vis kan man bilda olika toner. Läpparna och luften hjälper också till vid tonbildningen.

Trumpet

Trumpeten används i både klassisk musik, jazz och andra musikstilar. Den har tre ventiler som man trycker på och kombinerar för att få olika toner.

Tvärflöjt

Man blåser i tvärflöjten på samma sätt som man blåser i en flaska. Bara man kommit på den rätta tekniken att blåsa går det ganska fort att lära sig spela melodier.

Valthorn

Valthornet kallas ofta bara för "horn" och är ett mycket viktigt instrument i orkestrar. Det har en jättefin klang!

Viola

Violan, eller altfiolen, har en lite mörkare klang än fiolen. Den är familjens altröst.

Kontakt

Kulturskolan
Besöksadress
Lagmansgatan 34, 595 52 Mjölby
Telefon enhetschef:

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?