Mjölby kommun, länk till startsidan

Snöskottning och halkbekämpning

Trafikverket, kommunen och fastighetsägarna har gemensamt ansvar för halkbekämpning och snöröjning. Kommunen ska röja bort snön och halkbekämpa på körbanor, gång- och cykelbanor och kring kommunala fastigheter.

Kommunen ska röja bort snön och halkbekämpa på körbanor, gång- och cykelbanor och kring kommunala fastigheter. Det går dessvärre inte att åtgärda alla platser samtidigt. Någon får sin gata åtgärdad först och någon blir sist. Tyvärr går det inte heller att undvika att det ibland vallas upp snö framför till exempel garageinfarter. Vi hoppas att du har förståelse för problemen som kan uppstå när, och om, det blir väderomslag.

Väderprognoser för planering

För att kunna planera inför halkbekämpning och snöröjning köper kommunen detaljerade väderprognoser. Utifrån prognoserna bestämmer kommunens jourhavande arbetsledare om, när och i vilken utsträckning vi ska halkbekämpa och snöröja. Ofta är prognoserna riktiga, men ibland kan väderomslagen komma snabbt och prognoserna blir inaktuella. Då är det svårt för våra snöröjare och halkbekämpare att hinna med allt arbete så snabbt som kommuninvånarna önskar.

Gång- och cykelvägar samt huvudgator prioriteras först

Beroende på hur väderutvecklingen och väderprognosen ser ut de kommande timmarna börjar vi att ploga när snödjupet är mellan tre och fem centimeter. Först tar vi gång- och cykelvägar med utgångspunkt från respektive orts resecentrum till stora målpunkter, exempelvis arbetsplatser, skolor och förskolor. Infarter, genomfarter samt yttre ringleder saltas normalt vid halka. Om snödjupet närmar sig sju till tio centimeter startar vi upp snöröjningen på det övriga, mindre vägnätet. Halkbekämpning på det här vägnätet utförs normalt inte i samma omfattning som på huvudgator och gång- och cykelvägar. Det mindre vägnätet halkbekämpas normalt med stenmaterial.

Parkera klokt

Det går mycket fortare att får bort snön om alla följer kommunens parkerings­bestämmelser. I regel får man endast parkera på samma ställe i 24 timmar på vardagar, om inget annat anges på vägmärken. Parkeringsplatserna i centrum röjs normalt efter att snöröjningen av våra huvudgator är avklarade.

Fastighetsägarens ansvar

En fastighetsägare ska röja bort snön, sanda gångbanor och det så kallade gångbaneutrymmet utanför sin fastighet, men om det har snöat mycket och det ligger upplogade snöhögar på gångbanan som gör att man inte kommer fram, upphör det ansvaret. En fastighetsägare får inte skotta ut snön från den egna fastigheten ut på gator eller gångbanor. Det gäller även för bostadsrättsföreningar och andra hyreshusägare som kan få hantera stora mängder snö. En fastighetsägare ska också hålla tak fria från snö och is för att minimera risken att det ramlar ner och skadar någon.

Hämta sand gratis

Privata villaägare får hämta mindre mängder sand gratis för halkbekämpning av gångbanor. Du kan hämta sand på service- och teknikförvaltningens förråd på Ramstadsgatan 17 i Mjölby och vid förrådet på Bjälbogatan 22 i Skänninge. I Mantorp finns sand vid återvinningsstationen Trumpetarevägen-Västra Riksvägen.

Tänk på brevbäraren, tidningsbudet och sopbilen

Skotta bort snön ungefär två meter på var sida om din postlåda så brevbäraren kan leverera posten. Håll vägen fram till ditt sopkärl skottad och sandad. På de ställen där vi använder sidlastare för att tömma soporna är det extra viktigt att snövallar inte hindrar hämtningen.

När börjar kommunen röja bort snön?

Högst prioritet har gång- cykelvägar. Vi börjar ploga när snödjupet är mellan tre och fem centimeter, men det beror även på vad vi ser för väderutveckling de kommande timmarna. Lägst prioritet har villagatorna, där plogningen påbörjas vid sju till tio centimeters djup. Platser som resecentrum i Mjölby, Mantorp och Skänninge är högt prioriterade. Områden runt skolor, äldreboenden eller där det finns verksamhet för personer med funktions-nedsättningar, står också högt upp på listan.

Varför dröjer det innan min gata plogas?

Någon blir alltid först och alltid sist. Det är viktigt att prioritera gator med mycket trafik och bussar. Små villagator har lägst prioritet. Kommunen har åtta timmar på sig efter att det slutat snöa att röja klart på gång- och cykelbanor, på torg och på huvud- och bussgator. Huvudröjningen på det övriga väg- och gatunätet ska vara klar senast 32 timmar efter avslutat snöfall. Vid kraftiga och extrema snöfall blir tiderna för våra insatser längre på grund av snömängden. Efterarbetena tar då normalt flera arbetsdagar att slutföra.

Hur får kommunen information om snöprognosen?

Vi prenumererar på särskilda prognoser från SMHI och en arbetsledare har jour dygnet runt, veckans alla dagar. Hen kan logga in på särskilda SMHI-konton och uppdatera sig på väderläget kontinuerligt, hen åker även ut och inspekterar.

Hur många personer arbetar med snöröjningen i Mjölby kommun?

Vi har i dagsläget 21 externa maskiner att tillgå från sju olika entreprenörer. Varje maskinförare ansvarar för sitt bestämda område. Kommunen äger även sex egna fordon, en lastbil, två lastmaskiner och tre mindre traktorer som körs av egen personal. Vi har även ett antal egna handskottare som framför allt skottar trappor, entréer och andra platser som inte går att komma åt med maskin.

Hur vet entreprenören när snöröjningen ska påbörjas?

När vi bedömer att det är dags att börja snöröja, sänds ett meddelande ut till entreprenörerna, oavsett tid på dygnet. Det ringer i entreprenörens telefon, hen lyssnar av ett meddelande och återkopplar till kommunen att hen ger sig ut. Om entreprenören sover djupt fortsätter telefonen ringa tills dess att hen återkopplar. Alla resurser är utrustade med ett GPS-positioneringssystem så att beredskapsledaren hela tiden kan se var enheten befinner sig. Maskinföraren kan också se sitt område i en digital karta.

Varför läggs det upp snövallar på trottoarerna?

På vissa gator är utrymmet begränsat vilket innebär att vi tvingas ploga upp snön på trottoarerna. Den snön brukar tas bort i samband med efterarbetena efter snöfallet, då vi till exempel bort snövallar vid trottoarskanterna och busshållsplatser. Fastighetsägare som har en trottoar som gränsar till sin fastighet har ansvar att snö- och halkbekämpa denna, bortsett från de tillfällen då snön plogas dit av kommunen. För att underlätta för fastighetsägaren kan man gratis hämta stenkrossmaterial på Ramstadgatan i Mjölby, Trumpetarevägen i Mantorp och på Bjälbovägen i Skänninge.

Var hamnar den snö som röjs bort?

Vi har en snötipp i Mjölby, en i Skänninge och en i Mantorp. När vi röjer nära exempelvis grönområden lägger vi så mycket snö som möjligt där för att slippa transportera bort den. Det är viktigt att parkeringsbestämmelserna följs. Du får bara parkera 24 timmar i sträck på samma ställe under vardagar, om inte andra parkeringsanvisningar finns uppskyltade. Om alla parkerar på ett riktigt sätt går det både lättare och snabbare att få undan snön.

En dag när alla entreprenörer är igång, ligger kostnaden på 20 000 kronor i timmen bara för deras arbete. Vi räknar med att tio timmars snöröjning kostar ungefär 200 000 kronor. Det finns ingen ”normal” vinter att jämföra med utan alla vintrar ser olika ut och skiljer sig ofta mycket från varandra. Om vi räknar ihop de senaste tre vintrarna har vinterväghållningen kostat i genomsnitt nio miljoner. Då var december 2023 en extrem månad som det var länge sedan vi var med om senast.

Kontakt

Medborgarservice
Öppettider
Måndag–torsdag: 7.30–16.30Fredag: 7.30–16

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?