Mjölby kommun, länk till startsidan

Publicerad:

Nu är kommunens SSPF-arbete igång på riktigt

Trygga tillsammans i Mjölby kommun

Under hösten har det trygghetsskapande arbetet i Mjölby kommun kommit igång med flera olika satsningar, däribland samverkansformen SSPF som står för Skola, Socialtjänst, Polis och Fritid.

I juni började kommunens SSPF-koordinator Ulrika Borg och under hösten har styrgruppen och operativa gruppen för SSPF dragit igång sitt arbete på riktigt. Samverkansformer och arbetssätt har jobbats fram i grupperna.

– Jag har varit ute på skolorna, träffat poliser i yttre tjänst och utredare från polisen som jobbar i Mjölby. Jag har träffat fritidsledare och deras samordnare på fritidsgårdarna i Skänninge, Mantorp och Mjölby. Samt de delar inom socialtjänsten som jobbar med barn och unga. Detta för att presentera mig och berätta om vad SSPF är. Vi i operativa gruppen har även träffat ungdomar och deras föräldrar som är i behov av stöd och hjälp. Så det känns riktigt bra att vi fått en så fin start på vårt arbete, säger Ulrika Borg, SSPF-koordinator.

Gemensam förståelse

En del i uppstarten har varit att medarbetare från både kommunen och områdespolisen i Mjölby träffats för en konferens för att sätta ramarna för arbetet och få en stabil grund inför det kommande arbetet. Under konferensen höll Malin Rapp en inspirationsföreläsning. Föreläsningen hette ”Att skapa en tillitsfull kultur, tillsammans!”. Möjligheten till en inspirationsföreläsning och fortsatt konferens för operativa gruppen kom genom pengar från Brottsförebyggande rådet (BRÅ).

– Föreläsningens syfte var att vi som grupp skulle få en gemensam förståelse för hur vi behöver jobba för att nå bäst effekt i vårt gemensamma arbete framåt. Malin Rapp utgår från flera forskningsstudier om högpresterande team, där både psykologisk trygghet och utmaningar behövs för att växeldra arbetet framåt. Jag tror och hoppas att vi i vårt arbete med ungdomarna utifrån SSPF-samverkansformen blir ett högpresterande team, förklarar Ulrika Borg.

Fler satsningar

Förutom SSPF-arbetet så använder sig kommunen även av Effektiv samordning för ökad trygghet (EST). Det är ett systematiskt arbetssätt för få en gemensam överblick över kommunens olika områden och vilka insatser som behövs för att öka tryggheten. Kommunen har även anställt ungdomslotsar. Uppdraget innebär att genom uppsökande verksamhet, upptäcka och lotsa ungdomar i åldern 10-19 år för att bryta mönster, hitta lösningar och lotsa vidare till fritidsarenor och aktiviteter och/eller aktuell stödinsats utifrån behov.

Läs mer i nyheten Så jobbar kommunen med trygghetsskapande insatser och vår nyhet Våga prata med ditt barn om narkotika. Samt nyheten De ska öka tryggheten bland kommunens unga.

Bakgrund om SSPF

SSPF står för samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid. SSPF är en frivillig samverkansform som i Mjölby kommun riktar sig till familjer med barn och ungdomar mellan 10 och 17 år. Det är en arbetsform som finns nationellt i cirka 150 kommuner i Sverige. Arbetet med SSPF i Mjölby kommun startade i våren 2023.

Vill du läsa mer finns information om SSPF här.

Texten är en del av en reportageserie där vi lyfter trygghetsskapande insatser som Mjölby kommun gör.

Uppdaterad: