Mjölby kommun, länk till startsidan

Publicerad:

Så jobbar kommunen med trygghetsskapande insatser

Trygga tillsammans i Mjölby kommun

Mjölby kommun arbetar med trygghetsskapande insatser bland kommunens unga för att minska narkotikaanvändningen.

Den 8 december släpps rapporten ”Narkotikaspår i avloppsvatten och omvärldsbevakning narkotika 2023”. Rapporten är framtagen av Länsstyrelsen, Tekniska verken och kommuner i Östergötlands län. Rapporten visar att narkotika förekommer i Mjölby kommun.

Mjölby kommun har arbetat förebyggande inom alkohol, narkotika och dopning under en längre period. Kommunen har nyligen gått med i samverkansformen skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF).

– Det är en satsning för att se och möta barn och unga som befinner sig i risk att utvecklas negativt och har uppvisat någon form av normbrytande beteende, säger Cecilia Burenby, kommunstyrelsens ordförande.

Kommunen har även anställt ungdomslotsar. Uppdraget innebär att genom uppsökande verksamhet, upptäcka och lotsa ungdomar i åldern 10-19 år för att bryta mönster, hitta lösningar och lotsa vidare till fritidsarenor och aktiviteter och/eller aktuell stödinsats utifrån behov.

Kontakt med MiniMaria och polis

Skolan ska vara en hälsofrämjande och drogfri miljö.

– Skolan har en viktig roll i att förebygga användning av narkotika, det är där vi träffar majoriteten av våra barn och unga. Skolan når också ut med föräldrainformation. Om någon misstänks inneha eller använda narkotika följs en rutin och snabb kontakt tas med mottagningen MiniMaria och polis vid behov, säger Karin Ulrich, hållbarhetsstrateg.

Skolan kan även ta in polisens hundar för narkotikasök. Fritidsgårdarna följer samma rutin och har en drogfri miljö och drogfria arrangemang.

Rapporter narkotikaanvändning

Mjölby kommun använder sig även av kartläggningar för att få en uppfattning om hur narkotikaanvändningen ser ut. Bland annat använder sig kommunen av ungdomsenkäten ”Om mig”. Enkäten genomförs av Region Östergötland i samverkan med Länsstyrelsen och länets kommuner. Målgruppen är årskurs 8 på grundskolan och årskurs 2 på gymnasiet.

Såväl ungdomar i årskurs 8 i grundskolan som årskurs 2 på gymnasiet uppger att de blir erbjudna att prova eller köpa narkotika. Främst handlar det om cannabis.

Enkäten visar att narkotikaanvändandet inte har ökat bland ungdomar. Sedan 2014 har siffran pendlat mellan 0 och 3 procent för elever som uppger att de använt narkotika en eller flera gånger i årskurs 8. 2022-års resultat låg på 1 procent. I årskurs 2 på gymnasiet har siffran pendlat mellan 5 och 10 procent. År 2022 låg siffran på 8 procent.

– De flesta ungdomar använder inte narkotika och det är viktigt att ha med sig. Att tro att det är vanligt förekommande kan öka risken för att fler testar för att passa in. Det här är något som är bra att prata om hemma och att vi hjälper våra ungdomar att fatta kloka beslut, säger Karin Ulrich.

Nationella folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor” kan också ge en bild av hur det ser ut i kommunen. Den visar att narkotikaanvändningen sjunkit i Mjölby kommun de senaste fem åren. För Mjölby kommun låg snittandelen på 1,4 procent under 2019-2022 som uppgav att de använt narkotika under de senaste 12 månaderna, vilket är lägre än länet (2,4 procent) och riket (3,2 procent).

Effektiv samordning för trygghet

Kommunen använder sig även av Effektiv samordning för ökad trygghet (EST). Det är ett systematiskt arbetssätt för få en gemensam överblick över kommunens olika områden och vilka insatser som behövs för att öka tryggheten.

Varannan vecka sammanställs en lägesbild utifrån en checklista, för att snabbt kunna sätta in insatser mot de problem som uppstår. De som rapporterar in till EST består av polis, räddningstjänst, bostadsbolag, skola, socialtjänst, omsorgsverksamheter och fritidsgårdar.

– Varje kvartal analyseras vilka områden som är i störst behov av insatser samt var man har störst möjlighet att påverka problembilden, säger Morgan Lantz, säkerhetschef.

Narkotikaspår i avloppsvatten och omvärldsbevakning 2023 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Texten är en del av en reportageserie där vi lyfter trygghetsskapande insatser som Mjölby kommun gör.

Kontakt

Cecilia Burenby, kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 070-597 49 80
E-post: cecilia.burenby@mjolby.se

Karin Ulrich, hållbarhetsstrateg
Telefon: 010-234 68 80
E-post: karin.ulrich@mjolby.se

Uppdaterad: