Mjölby kommun, länk till startsidan

Publicerad:

De ska öka tryggheten bland kommunens unga

Under hösten kommer Mjölby kommun att satsa på ungdomslotsar. De kommer att arbeta med ungdomar för att hitta de som inte mår bra eller riskerar att hamna i kriminalitet.

Uppdraget innebär att genom uppsökande verksamhet, upptäcka och lotsa ungdomar i åldern 10-19 år.

– Ungdomslotsarna kommer att vara en stöttande person, någon som kan leda in ungdomarna till en meningsfull fritid eller ge annan typ av stöd som de kan behöva. Det handlar om att våra barn och unga ska må bra och få en bra start i livet, säger Cecilia Burenby, kommunstyrelsens ordförande.

Projektet kommer att pågå under tre år. Kultur- och fritidsförvaltningen kommer att ansvara för projektet i nära samverkan med omsorgs- och socialförvaltningen, utbildningsförvaltningen, kommunstyrelsens förvaltning, polisen och föreningslivet.

– Genom detta kommer vi att skapa tryggare miljöer både på kvällar och helger runt om i kommunen och i våra verksamheter. I projektet ingår även att stötta föreningslivet för att stärka deras verksamhet med unga och sänka trösklarna för de som vill engagera sig i någon aktivitet, säger Cecilia Burenby.

Samverkan skola, polis och fritid

Mjölby kommun är sedan tidigare med i samverkansformen skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF). Detta är en satsning för att möta barn och unga i tidiga lägen.

Syftet med samverkan är att tidigt uppmärksamma unga mellan 10-17 år. Tillsammans med vårdnadshavare, barnet/ungdomen och andra samverkansaktörer samarbetar man för att bidra till en positiv utveckling för individen som det finns oro kring.

– Med gemensamma krafter upptäcker och hjälper vi barn och unga som bedöms ha risk att begå brott eller där misstanke finns om påbörjad kriminalitet eller droganvändning. Det kan också handla om destruktiva beteenden hos målgruppen som leder till regel- eller normöverträdelser, säger Ulrika Borg, SSPF-koordinator.

För att samarbetet mellan myndigheterna ska fungera i SSPF, krävs att de kan dela sin information med varandra. Därför behöver du som vårdnadshavare godkänna att sekretessen mellan myndigheterna bryts.

– Om du själv är orolig för något barn eller ungdom i din närhet så går det bra att kontakta mig, säger Ulrika Borg.

Mer information

Samverkan, skola, socialtjänst, polis och fritid Länk till annan webbplats.

Kontakt

Cecilia Burenby
Kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 010-234 51 10 Länk till annan webbplats.
E-post: cecilia.burenby@mjolby.se

Ulrika Borg
SSPF-koordinator
Telefon: 010-234 57 66
E-post: ulrika.borg@mjolby.se

Uppdaterad: