Mjölby kommun, länk till startsidan

Allmän handling

Offentlighetsprincipen innebär att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som finns hos myndigheter och är offentliga.

Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten, enskilda individer och företrädare för media, har rätt till insyn i och tillgång till information om statens och kommunernas verksamhet.

Du kan exempelvis begära att få ta del av ett myndighetsbeslut. Du behöver inte uppge ditt namn eller vad du ska använda handlingen till.

Offentlighetsprincipen innebär:

 • Handlingsoffentlighet: vem som helst får läsa myndigheternas allmänna handlingar.
 • Yttrandefrihet för tjänstemän med flera: tjänstemän och andra som arbetar i kommuner eller statliga myndigheter har rätt att berätta vad de vet för utomstående.
 • Meddelarfrihet för tjänstemän med flera: tjänstemän har också speciella möjligheter att lämna uppgifter till massmedia.
 • Beslutande församlingars sammanträden är offentliga.

Rätten är begränsad:

 • Allmänheten har endast rätt att läsa handlingar som betecknas som allmänna.
 • En del allmänna handlingar är hemliga.

Handlingar kan hemligstämplas om de handlar om

 • Rikets säkerhet eller dess förhållande till annan stat eller mellanfolklig organisation.
 • Rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik.
 • Myndigheternas verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn.
 • Intresset att förebygga eller beivra brott.
 • Det allmännas ekonomiska intressen.
 • Skyddet för enskilda medborgares personliga eller ekonomiska förhållanden.
 • Intresset att bevara djur- och växtarter.

Hur får jag ut en allmän handling?

 • Du vänder dig till den myndighet som förvarar handlingen.
 • Du har rätt att ta del av handlingen hos myndigheten och den ska utan onödiga dröjsmål lämna ut den.
 • Du har också rätt att få en avskrift eller en kopia av handlingen mot en avgift.
 • Säger myndigheten nej till din begäran att få ta del av handlingen har du i regel rätt att få saken prövad av domstol, vanligen Kammarrätten.

Taxa för att beställa en offentlig handling Pdf, 241.5 kB.

Offentlighetsprincipen, Regeringskansliet Länk till annan webbplats.

Kontaktuppgifter

E-postadresser till alla förvaltningar

Förvaltning

E-postadress

Kommunstyrelsens förvaltning

mjolbykommun@mjolby.se 

Kultur- och fritidsförvaltningen

kulturofritid@mjolby.se

Miljökontoret

miljo@mjolby.se

Omsorgs- och socialförvaltningen

social@mjolby.se

Samhällsbyggnadsförvaltning

samhallsbyggnad@mjolby.se

Utbildningsförvaltningen

utbildning@mjolby.se


Kontakt

Carina Åsman
Kommunsekreterare

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?