Mjölby kommun, länk till startsidan

Vindkraft

I Mjölby kommun är vindförhållandena gynnsamma för vindkraft. I dagsläget finns det ett fyrtiotal vindkraftverk uppförda i kommunen.

Vindkraften är en fråga som berör och engagerar många människor. Vindkraften är en förnyelsebar energikälla som man från statligt håll har ambitionen att utveckla och bygga ut. Vindkraftutbyggnad är dock inte problemfritt och vindkraftverk kan påverka människor och natur negativt.

Vindkraftsetableringar prövas enligt två olika lagstiftningar. Dels som bygglov enligt Plan- och bygglagen, samt som anmälan eller tillstånd enligt Miljöbalken.

Prövningen enligt Miljöbalken kan antingen ske av Miljönämnden som anmälan eller av länsstyrelsen som tillstånd. Var prövningen sker beror antingen på etableringens storlek eller om vindkraftsprojektören frivilligt väljer att söka tillstånd. Bygglov söker du hos byggnämnden.

Enstaka mindre vindkraftverk, så kallat gårdsverk, med en totalhöjd på mindre än 50 meter kräver endast bygglov.

Karta över etablerade samt ansökta vindkraftverk i Mjölby kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret
Telefon medborgarservice:

Kontakt

Miljökontoret
Telefon medborgarservice:

Gemensam miljönämnd

Logga med stadsvapen för Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommun för en gemensam miljönämnd

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?