Mjölby kommun, länk till startsidan

Värmepump

Med en värmepump utvinner du värme från berg, ytjord, vatten eller luft. Värmepumpar är ett effektivt sätt att minska både kostnad, energiförbrukning för uppvärmning och bidrar till minskad belastning på miljön.

Du som fastighetsägare är skyldig att anmäla din installation av värmepump för berg, ytjord eller ytvatten. Du behöver inte anmäla installation av luftvärmepump. Anmälan ska lämnas in till miljökontoret senast 6 veckor innan installationen påbörjas.

Information från den oberoende branschorganisationen Svenska Kyl- och Värmepumpföreningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Att tänka på innan anmälan

Kom ihåg att kontrollera att din anmälan är komplett när du skickar in den. Om anmälan är ofullständig kommer det att ta längre tid innan du får ditt beslut. Du bör avvakta ett skriftligt beslut från miljönämnden innan arbetet med installation av värmepumpen påbörjas.

I vissa fall kan installationen vara tillståndspliktig, exempelvis om installationen sker i en fastighet som ligger inom ett vattenskyddsområde.

Skyddsavstånd

Vid borrning av energibrunn bör avståndet mellan borrhålet och grävd vattenbrunn vara minst 20 meter och minst 30 meter om vattenbrunnen är borrad. Detta för att minska risken för förorening av dricksvattnet vid ett eventuellt läckage av köldbärarvätska. Om det finns en avloppsanläggning bör avståndet mellan borrhålet och avloppsanläggningen vara minst 30 meter.

Det bör vara minst 20 meter mellan borrhål för bergvärme. Om två borrhål ligger närmare än 20 meter kan de ha en negativ termisk påverkan vilket enkelt kan förklaras som att de stjäl värme från varandra. Det resulterar i att värmeutvinningen försämras i båda energibrunnarna. Om hålen är vinklade eller gradade beräknas avståndet från punkten mitt emellan borrhålens topp och botten.

Håll ett avstånd på minst fyra meter mot närmaste fasad vid borrning för att undvika skador på byggnaden.

För ytjordvärme är rekommenderat avstånd till enskild vattentäkt 20 meter och 10 meter till avloppsanläggning. Skyddsavståndet till avloppsanläggningen är för att minska risken att det skadas vid anläggandet av ytjordvärmeanläggningen.

Ledningar

Kom ihåg att du som är fastighetsägare ansvarar för att veta och ta reda på var ledningarna är dragna på din fastighet. Du får också stå för eventuella kostnader om det uppstår skador i samband med borrning. Du kan använda Ledningskollen för att se kabeldragningar och om det finns fjärrvärme- eller fjärrkylaledningar på din fastighet.

Ledningskollens webbtjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så här anmäler du installation av värmepump

Du anmäler din installation av värmepump genom nedanstående anmälningsblankett. Till anmälningsblanketten ska även en kartskiss bifogas.

På kartskissen ska du markera ut:

  • Tänk placering av borrhål/kollektor
  • Bostadshus och övriga byggnader
  • Eventuella vattenbrunnar inom 100 meter från borrhålet/kollektorn
  • Eventuella avloppsanläggningar inom 100 meter från borrhålet/kollektorn
  • Avstånd till angränsande fastigheter

Om du saknar en karta över din fastighet kan du kontakta miljökontoret så hjälper vi dig att ta fram en lämplig karta.

En avgift tas ut för behandlingen av anmälan. Att inrätta en berg- jord- eller sjövärmeanläggning utan anmälan är olagligt och en överträdelse kan medföra att du får betala en miljösanktionsavgift.

Gemensam miljönämnd

Logga med stadsvapen för Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommun för en gemensam miljönämnd

Kontakt

Miljökontoret
Telefon medborgarservice:

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?