Mjölby kommun, länk till startsidan

Solceller

Ta tillvara på solens strålar du med. Solenergi kan omvandlas till både värme och elektricitet. Det är en miljövänlig energikälla som kan hjälpa dig att minska dina energikostnader.

Solel med solceller

Det finns i huvudsak två typer av solceller; tunnfilm och kristallina kiselceller. De kristallina delas i sin tur in i monokristallina och polykristallina solceller. För rätt kvalitet, köp CE-märkta solceller och kontrollera att det finns garanti. För att kunna producera nätansluten solel behövs en växelriktare. Den gör om likström till växelström.

Man måste alltid kontakta elnätsägaren för att få ansluta till elnätet. Installationen ska alltid utföras av behörig elinstallatör. Du kan även få skattereduktion under vissa förutsättningar när du säljer din överskottsel.

Se film om solel från Energikontoret Östra Götaland Länk till annan webbplats.

Kolla hustakets solförmåga på solkartan

Går du i solels-tankar? På solkartan kan du som fastighetsägare se din möjlighet att producera egen solel.

Sök upp ditt hus på solkartan och klicka på taket. Kartans färgmarkeringar visar takets förmåga att producera solel.

Gå till solkartan Länk till annan webbplats.

Om det är svårt att se kartan, testa att byta webbläsare.

Grön skatteväxling

Privatpersoner kan skatteväxla 15 procent vid köp av en solcellsanläggning. Avdraget gäller arbete och material. I en solcellsoffert ingår normalt även transport och projektering. Den omfattas inte av den gröna skatteväxlingen, schablonavdraget blir därmed 14,55 procent på hela solcellsofferten. Du kan även skatteväxla 50 procent för batterilösning och laddboxar/laddstolpar.

Rådgivning

Privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar, som är intresserade av solceller är välkomna att kontakta kommunens energi- och klimatrådgivare.

Kontakt

Ann-Christin Nilsson Cedermo
Energi- och klimatrådgivare

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?