Mjölby kommun, länk till startsidan

Blanketter bygga och riva

Här hittar du blanketterna för bygglov och bygglovsbefriad åtgärd.


Blankett

Beskrivning

Ansökan om bygglovsbefriad åtgärd Pdf, 243.2 kB.

Här anmäler du byggnation som inte kräver bygglov (ändring av byggnad, installationer och bygglovbefriade byggnader)

Ansökan bygglov Pdf, 268.5 kB.

Här ansöker du om bygglov samt söker andra tillstånd gällande fastighet

Bilaga till ansökan om bygglov, material- och kulörbeskrivning Pdf, 271.9 kB.

Här fyller du i och lämnar uppgifter angående material och kulör på fastigheten vid bygglovansökan

Ansökan om förhandsbesked Pdf, 195.3 kB.

Här ansöker du om bygglov kan beviljas på den avsedda platsen

Blankett med meritförteckning för kontrollansvarig och fristående sakkunning kontrollant Pdf, 211.4 kB.

Här lämnar du in meritförteckning som kontrollansvarig eller fristående sakkunnig enligt Plan- och byggnadslagen och funktionskontrollant för Obligatorisk ventilationskontroll


Uppdaterad:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?