Kulturskolans utbud

Digital pianokurs (nyhet hösten 2022)

Välkommen att ansöka till Kulturskolans nya digitala pianokurs. Genom förinspelade filmer får du möjlighet att lära dig allt från grundläggande ackordspel till låtar från filmens värld, klassiker samt populärmusik. De digitala lektionerna varvas med enstaka tillfällen då vi ses fysiskt i kulturskolans lokaler och du ges även möjlighet att ställa frågor till pianoläraren genom videosamtal eller chattfunktion.
Ålder: skolår 5 och uppåt
Krav: tillgång till ett akustiskt eller digitalt piano med full klaviatur, 88 tangenter samt dator.
Kostnad:
350 kronor per termin

Välkommen med en anmälan!

Instrumentspel i digitalt format (nyhet hösten 2022)

Vi öppnar nu upp möjligheten att gå kursen Instrumentspel via digital undervisning. Då ett musikinstrument bäst lärs ut i det fysiska mötet mellan elev och lärare är det alltid förstahandsvalet, men om du har särskilda skäl till att välja en digital kurs kan vi tillmötesgå detta. Ett kursupplägg görs utefter elevens förutsättningar och kommer även att innefatta ett antal fysiska möten.
Ålder: skolår 6 och uppåt rekommenderas
Krav: För videomöten i realtid använder vi plattformen Google Meet. Du behöver ha en bra internetuppkoppling och en avskild plats där du kan ta del av lektionerna. Vi använder kulturskolans elevsystem Speedadmin för att dela förinspelade videofilmer och andra filer.
Kostnad: 600 kronor per termin.
Om du behöver låna ett instrument av oss får du betala ett tillägg på 200 kronor per termin.

Vid intresse, kontakta enhetschef Tina Herrgårdh

 

Musiklek för alla förskoleklasser

Kulturskolans lärare kommer till alla förskoleklasser, en gång i veckan, på skoltid.

Musikverkstan, skolår 1

Sång, rytmik och instrumentprovning

Vi provar alla instrument som man kan välja skolår 2 i Instrumentleken. Musikverkstan pågår under ett läsår.
Dag: Onsdag klockan 16.30-17.10 eller klockan 17.20-18
Plats: Kulturskolan
Kostnad: 350 kronor per termin

Instrumentlek för skolår 2

Sång, rytmik och instrumentspel

Träblåslek: Du spelar tvärflöjt, klarinett eller saxofon
Dag: Tisdag klockan 16.30-17.10

Brasslek: Du spelar trumpet, valthorn, baryton, trombon eller tuba
Dag: Torsdag klockan 16.40-17.20

Stråklek: Du spelar fiol, cello eller kontrabas
Dag: Tisdag klockan 17.20-18 eller klockan 18.10-18.50.

Plats: Kulturskolan
Kostnad: 350 kronor per termin. Om du behöver låna ett instrument av oss får du betala ett tillägg på 150 kronor per termin

Drill, skolår 2 och uppåt

För både tjejer och killar. Vi blandar traditionell drillverksamhet med dans. Grupperna framträder både i Kulturskolans och i Mjölby Ungdomsmusikkårs regi. För mer information om samarbetet - läs mer på föreningen Mjölby Ungdomsmusikkårs hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dag: Tisdagar och onsdagar (nybörjargruppen är på tisdagar klockan 17-18)
Plats: Vasaskolans gymnastiksal
Kostnad: 350 kronor per termin

Bild och form, skolår 1 och uppåt

Du får prova olika tekniker och material, vara med i projekt och jobba med utställningar.
Dag: Måndagar, tisdagar och onsdagar:
Måndag klockan 14.30-15.45 (skolår 1-3)
Måndag klockan 16-17.40 (skolår 4-6)
Tisdag klockan 14.15-15.30 (skolår 1-3, på fritidsgården i Mantorp)
Tisdag klockan 16-17.15 (skolår 1-3)
Tisdag klockan 17.15-19.15 (skolår 7 och uppåt)
Onsdag klockan 15-16.15 (skolår 1-3)
Onsdag klockan 16.15-17.30 (skolår 1-3)
Onsdag klockan 17.40-19.20 (skolår 4-6)

Plats: Konsthallen, Industrigatan 6 i Mjölby om inget annat angetts
Kostnad: 600 kronor per termin (material ingår)

Instrumentspel, skolår 3 och uppåt

Du lär dig spela ett instrument, enskilt eller i en liten grupp.
Dag: Efter överenskommelse med läraren.
Plats: Kulturskolan (i viss utsträckning reser vi även ut till elevernas skolor)
Kostnad: 600 kronor per termin.
Om du behöver låna ett instrument av oss får du betala ett tillägg på  200 kronor per termin.

Ämnena piano, slagverk och trumset kostar 800 kronor per termin. Tyvärr är det inte möjligt att låna hem de instrumenten.

Till ämnet dragspel måste du ha ett eget instrument (terminsavgiften är 600 kronor).

Du får själv stå för förbrukningsmaterial som hör till vissa instrument, såsom rörblad, ventilolja, torktrasor, trumstockar, fiolharts med mera.

Akustisk gitarr, skolår 4 och uppåt

I grupp får du lära dig spela ackord och kompa!
Dag: Fredag
Plats: Kulturskolan
Kostnad: 600 kronor per termin. Du måste ha egen gitarr

Barnkör, skolår 1-3 

Vi sjunger, lär oss sångteknik och enkel stämsång.
Dag: Måndag klockan 17-17.45
Plats: Kulturskolan
Kostnad: 350 kronor per termin. Det är kostnadsfritt om du även deltar i ämnet Instrumentspel.

Sångensemble, skolår 4 och uppåt

Stämsång med och utan mikrofon, konserter och andra framträdanden.
Dag: Måndag klockan 17.45-18.30
Plats: Kulturskolan
Kostnad: 350 kronor per termin. Det är kostnadsfritt om du även deltar ämnet Instrumentspel.

Digitalt musikskapnade, från skolår 7

Vi skapar egna låtar. Du behöver ha tillgång till en iPad med appen Garageband på.
Dag: Efter överenskommelse med läraren.
Plats: Kulturskolan.
Kostnad:
350 kronor per termin

POP-grupp, från skolår 7

Vi spelar tillsammans på popens och rockens klassiska instrument - trummor, bas, gitarr och keyboard.
Dag: Tisdag
Klockan: Efter överenskommelse med läraren
Plats: Kulturskolan.
Kostnad:
350 kronor per termin

Musikterapi för dig med särskilda behov, 6-20 år

Musik för barn och ungdomar i särskola: Undervisningen och instrumenten anpassas efter elevernas behov.

FMT-metoden:
Funktionsinriktad musikterapi är en individuell behandling där man använder sig av musikaliska koder för att stimulera kroppens naturliga utveckling.

Dag och plats:
Efter överenskommelse med läraren.
Kostnad: 600 kronor per termin

Om du är intresserad av musikterapi, hör av dig till oss.

Fördjupningskurs musik, från skolår 8

För dig som är inriktad på en yrkesframtid inom musiken.
Dag: Efter överenskommelse med läraren
Plats: Kulturskolan
Kostnad:
1400 kronor per termin

Kulturskolans personal gör en bedömning om du blir antagen. Du får minst 30 minuters undervisning på ditt huvudinstrument samt ett ackordinstrument och teoriundervisning.

Ämnesplaner

Kulturskolan är ingen obligatorisk skolform, men vi har en genomarbetad progression som genomsyrar vårt pedagogiska arbete. Detta kan man läsa om i våra ämnesplaner (ämnesplanerna är tillgängliga för utskrift).

Senast publicerad