Kulturskolans utbud

Musiklek för alla förskoleklasser

Kulturskolans lärare kommer till alla förskoleklasser, en gång i veckan, på skoltid.

Musikverkstan, skolår 1

Sång, rytmik och instrumentprovning

Vi provar alla instrument som man kan välja skolår 2 i Instrumentleken. Musikverkstan pågår under ett läsår.
Dag: Onsdag klockan 16.30-17.10 eller klockan 17.20-18
Plats: Kulturskolan
Kostnad: 350 kronor per termin

Instrumentlek för skolår 2

Sång, rytmik och instrumentspel

Träblåslek: Du spelar tvärflöjt, klarinett eller saxofon.
Dag: Tisdag klockan 16.30-17.10

Brasslek: Du spelar trumpet, valthorn, baryton,  trombon eller tuba.
Dag: Torsdag klockan 16.40-17.20

Stråklek: Du spelar fiol, cello eller kontrabas.
Dag: Tisdag klockan 17.20-18 eller klockan 18.10-18.50.

Plats: Kulturskolan
Kostnad: 350 kronor per termin. Om du behöver låna ett instrument av oss får du betala ett tillägg på 150 kronor per termin.

Drill, skolår 2 och uppåt

För både tjejer och killar. Vi blandar traditionell drillverksamhet med dans. Grupperna framträder både i Kulturskolans och i Mjölby Ungdomsmusikkårs regi.
Dag: Tisdagar och onsdagar (nybörjargruppen är på onsdagar klockan 17-18)
Plats: Vasaskolans gymnastiksal.
Kostnad: 350 kronor per termin.

Dans, skolår 1 och uppåt 

OBS! Tyvärr är ämnet Dans borttaget från höstterminen 2020 av besparingsskäl. Vi erbjuder fortfarande ämnet Drill som har stora inslag av dans (se ovan).


Bild och form, skolår 1 och uppåt

Du får prova olika tekniker och material, vara med i projekt och jobba med utställningar.
Dag: Måndag klockan 14.30-15.45 (skolår 1-3, grupp 1)
Måndag klockan 16-17.45 (skolår 4-6, grupp 1)
Måndag klockan 17.45-19.30 (skolår 4-6, grupp 2)
         Torsdag klockan 16-17.15 (skolår 1-3, grupp 2)
         Torsdag klockan 17.30-19.30 (skolår 7 och uppåt)
Plats: Nya skaparlokalen, Industrigatan 6 i Mjölby
Kostnad: 600 kronor per termin (material ingår).

Instrumentspel, skolår 3 och uppåt

Du lär dig spela ett instrument, enskilt eller i en liten grupp.
Dag: Efter överenskommelse med läraren.
Plats: Kulturskolan (i viss utsträckning reser vi även ut till elevernas skolor).
Kostnad: 600 kronor per termin. Om du behöver låna ett instrument av oss får du betala ett tillägg på  200 kronor per termin.

Ämnena piano, slagverk och trumset kostar 800 kronor per termin. Tyvärr är det inte möjligt att låna hem de instrumenten.

Till ämnet dragspel måste du ha ett eget instrument (terminsavgiften är 600 kronor).

Du får själv stå för förbrukningsmaterial som hör till vissa instrument, såsom rörblad, ventilolja, torktrasor, trumstockar, fiolharts med mera.

Akustisk gitarr, skolår 4 och uppåt

I grupp får du lära dig spela ackord och kompa!
Dag: Torsdag
Plats: Kulturskolan
Kostnad: 600 kronor per termin. Du måste ha egen gitarr.

Barnkör, skolår 1-3 

Vi sjunger, lär oss sångteknik och enkel stämsång.
Dag: Måndag klockan 17-17.45
Plats: Kulturskolan
Kostnad: 350 kronor per termin. Det är kostnadsfritt om du även deltar i ämnet Instrumentspel.

Sångensemble, skolår 4 och uppåt

Stämsång med och utan mikrofon, konserter och andra framträdanden.
Dag: Måndag klockan 17.45-18.30
Plats: Kulturskolan
Kostnad: 350 kronor per termin. Det är kostnadsfritt om du även deltar ämnet Instrumentspel.

Digitalt musikskapnade, från skolår 7

Vi skapar egna låtar. Du behöver ha tillgång till en iPad med appen Garageband på.
Dag: Efter överenskommelse med läraren.
Plats: Kulturskolan.
Kostnad:
350 kronor per termin.

POP-grupp, från skolår 7

Vi spelar tillsammans på popens och rockens klassiska instrument - trummor, bas, gitarr och keyboard.
Dag: Tisdag
Klockan: Efter överenskommelse med läraren
Plats: Kulturskolan.
Kostnad:
350 kronor per termin.

Fördjupningskurs musik, från skolår 8

För dig som är inriktad på en yrkesframtid inom musiken.
Dag: Efter överenskommelse med läraren.
Plats: Kulturskolan.
Kostnad:
1400 kronor per termin.

Kulturskolans personal gör en bedömning om du blir antagen. Du får minst 30 minuters undervisning på ditt huvudinstrument samt ett ackordinstrument och teoriundervisning.

Musikterapi för dig med särskilda behov, 6-20 år

Musik för barn och ungdomar i särskola: Undervisningen och instrumenten anpassas efter elevernas behov.

FMT-metoden:
Funktionsinriktad musikterapi är en individuell behandling där man använder sig av musikaliska koder för att stimulera kroppens naturliga utveckling.

Dag och plats:
Efter överenskommelse med läraren.
Kostnad: 600 kronor per termin.

Om du är intresserad av musikterapi, hör dig till oss.

Ämnesplaner

Kulturskolan är ingen obligatorisk skolform, men vi har en genomarbetad progression som genomsyrar vårt pedagogiska arbete. Detta kan man läsa om i våra ämnesplaner (ämnesplanerna är tillgängliga för utskrift).