Nätverk och samarbeten

För att kunna erbjuda ett så bra näringslivsklimat som möjligt i Mjölby kommun är det angeläget att föra en dialog med företagen i kommunen. Företagssamverkan sker bland annat genom följande aktiviteter.

Föreningar: Mjölby kommun samverkar med företagsföreningarna Företagarna Mjölby och Växtkraft. Mjölby kommun är också medlem i FramtidsFrön, Ung Företagsamhet samt Coompanion Östergötland.

Växtkraft Mjölby på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mjölbybussen: Mjölby kommun och företagsföreningarna i kommunen arrangerar en årlig studieresa till en intressant ort i Sverige. Resans syfte är att ta del av andras erfarenheter för att fortsätta utveckla det lokala företagsklimatet i Mjölby kommun. Alla företag bjuds in att delta. Från kommunens sida medverkar både politiker och tjänstemän.

Hör gärna av dig till någon på tillväxtkontoret om du vill delta i någon aktivitet eller har frågor.

Kontakt

Näringslivsutvecklare

Jonny Bertholdsson

Telefon 010-234 51 12

E-post jonny.bertholdsson@mjolby.se 

Senast publicerad