Företagslots

Funderar du på att etablera ditt företag i Mjölby kommun? Eller vill du bygga ut? Företagslotsen hjälper dig gärna med ditt ärende genom den kommunala handläggningen.

Ibland behövs tillstånd och prövningar från flera förvaltningar, lotsen hjälper dig med information kring detta. Du kan också fråga henne till råds om olika externa företagsaktörer som till exempel ALMI Företagspartner Östergötland.

Det är viktigt för kommunen att upprätthålla en hög servicenivå till företag och samtidigt säkerställa den lagstadgade myndighetsutövningen. Tänk gärna på att tydlig och tidig information till kommunen ger bättre förutsättningar för en effektiv och riktig handläggning av ditt företags frågor.

Vår företagslots heter Marie-Louise Hallberg. Hon nås på telefon 0142-850 00 eller
e-post foretagslots@mjolby.se 

Välkommen med ditt ärende!

Kontakt

Bygglov

Krister Ramebäck

Telefon: 0142-851 88

krister.rameback@mjolby.se


Bygginspektion

Mats Spång

Telefon: 0142-859 29

mats.spang@mjolby.se


Expedition

Annika Jansson

Telefon: 0142-851 81

annika.jansson@mjolby.se


Fastighetsbildning, mätning, kartor

Fredrik Hellqvist

Telefon: 0142-851 82

fredik.hellqvist@mjolby.se


Caroline Gyllemark

Telefon: 0142-859 63

caroline.gyllemark@mjolby.se


Magnus Hultegård

Telefon: 0142-851 86

magnus.hultegard@mjolby.se


Jonas Loiske

Telefon: 0142-851 90

jonas.loiske@mjolby.se


Arrenden/avtal

Jessika Strand-Anderson

Telefon: 0142-851 16

jessika.strandanderson@mjolby.se

 

Energi- och klimatrådgivning

Telefon: 0142-857 58

energiradgivning@mjolby.se 


Enskilda avlopp

Carl Arrhenius

Telefon: 0142-852 30

carl.arrhenius@mjolby.se


Hälsoskydd

David Hansevi

Telefon: 0142-857 58

david.hansevi@mjolby.se


Livsmedel

Jenny Gustafsson

Telefon: 0142-859 89

jenny.gustafsson@mjolby.se


Sanna Fredriksson

Telefon: 0142-853 84

sanna.fredriksson@mjolby.se


Miljöskydd

Cajsa Eriksson

Telefon: 0142-850 28

cajsa.eriksson@mjolby.se


Linnéa Andersson

Telefon: 0142-859 52

linnea.andersson@mjolby.se


Mina Gunnarsson
Telefon: 0142-854 43
mina.gunnarsson@mjolby.se

Natur

Anna Carpholm

Telefon: 0142-853 86

anna.carpholm@mjolby.se


Serveringstillstånd

Christoffer Sjögren

Telefon: 0142-854 81

social@mjolby.se


Göran Lidemalm

Telefon: 0142-852 24

social@mjolby.se

  

Brandteknisk rådgivning, brandfarlig vara, sotningsfrågor

Växel 0142-854 00

  

Trafik

Mats Rydell

Telefon: 0142-851 76

mats.rydell@mjolby.se


Vatten och avlopp, avfall

Lars Edenhofer

Telefon: 0142-852 76

lars.edenhofer@mjolby.se


Vatten och avlopp, abonnentfrågor

Jessica Johansson

Telefon: 0142-857 48

jessica.johansson@mjolby.se


Avfall

Per Andersson

Telefon: 0142-852 65

per.andersson@mjolby.se

  

Näringslivsfrågor

Torbjörn Sjögren
Telefon: 0142-850 11

torbjorn.sjogren@mjolby.se


Lokaler, mark och näringslivsfrågor

Michael Agu
Telefon: 0142-851 14

michael.agu@mjolby.se