Företagslots

Funderar du på att etablera ditt företag i Mjölby kommun? Eller vill du bygga ut? Företagslotsen hjälper dig gärna med ditt ärende genom den kommunala handläggningen.

Ibland behövs tillstånd och prövningar från flera förvaltningar, lotsen hjälper dig med information kring detta. Du kan också fråga henne till råds om olika externa företagsaktörer som till exempel ALMI Företagspartner Östergötland.

Det är viktigt för kommunen att upprätthålla en hög servicenivå till företag och samtidigt säkerställa den lagstadgade myndighetsutövningen. Tänk gärna på att tydlig och tidig information till kommunen ger bättre förutsättningar för en effektiv och riktig handläggning av ditt företags frågor.

Kontakt

Företagslots

Marie-Louise Bood

Telefon 010-234 50 00

E-post foretagslots@mjolby.se


Näringslivsutvecklare

Jonny Bertholdsson

Telefon 010-234 51 12

E-post jonny.bertholdsson@mjolby.se 

Kontaktpersoner olika områden

Arrenden/avtal

Jessika Strand-Anderson

Telefon: 010-234 51 16

jessika.strandanderson@mjolby.se


Avfall

Per Andersson

Telefon: 010-234 52 65

per.andersson@mjolby.se


Brandteknisk rådgivning, brandfarlig vara, sotningsfrågor

Växel 010-234 54 00


Bygginspektion

Mats Spång

Telefon: 010-234 59 29

mats.spang@mjolby.se


Bygglov

Krister Ramebäck

Telefon: 010-234 51 88

krister.rameback@mjolby.se


Energi- och klimatrådgivning

Telefon: 010-234 57 58

energiradgivning@mjolby.se 


Enskilda avlopp

Carl Arrhenius

Telefon: 010-234 52 30

carl.arrhenius@mjolby.se


Mina Gunnarsson
Telefon: 010-234 54 43

mina.gunnarsson@mjolby.se


Katarina Sjölander

Telefon: 010-234 62 67

katarina.sjolander@mjolby.se


Expedition byggnadskontoret

Annika Jansson

Telefon: 010-234 51 81

annika.jansson@mjolby.se


Fastighetsbildning, mätning, kartor

Fredrik Hellqvist

Telefon: 010-234 51 82

fredik.hellqvist@mjolby.se


Caroline Gyllemark

Telefon: 010-234 59 63

caroline.gyllemark@mjolby.se


Magnus Hultegård

Telefon: 010-234 51 86

magnus.hultegard@mjolby.se


Jonas Loiske

Telefon: 010-234 51 90

jonas.loiske@mjolby.se


Hälsoskydd

Emma Snejder

Telefon: 010-234 52 42

emma.snejder@mjolby.se


Veronica Bohlin

Telefon: 010-234 59 58

veronica.bohlin@mjolby.se


Livsmedel

Lisa Svensson

Telefon: 010-234 56 27

lisa.svensson@mjolby.se


Jenny Gustafsson

Telefon: 010-234 59 89

jenny.gustafsson@mjolby.se


Philippe Pahlberg:

Telefon: 010-234 62 66

philippe.pahlberg@mjolby.se


Veronica Bohlin

Telefon: 010-234 59 58

veronica.bohlin@mjolby.se


Sanna Fredriksson (Tjänstledig)

Telefon: 010-234 53 84

sanna.fredriksson@mjolby.se


Lokaler, mark och näringslivsfrågor

Michael Agu
Telefon: 010-234 51 14

michael.agu@mjolby.se


Miljöskydd

Charlotte Hallin

Telefon: 010-234 62 68

charlotte.hallin@mjolby.se


Cajsa Eriksson

Telefon: 010-234 50 28

cajsa.eriksson@mjolby.se


Mina Gunnarsson

Telefon: 010-234 54 43

mina.gunnarsson@mjolby.se


Harald Helgesson

Telefon: 010-234 62 65

harald.helgesson@mjolby.se


Linnéa Lentini (Tjänstledig)

Telefon: 010-234 59 52

linnea.lentini@mjolby.se


Natur

Anna Carpholm

Telefon: 010-234 53 86

anna.carpholm@mjolby.se


Carl Arrhenius

Telefon: 010-234 52 30

carl.arrhenius@mjolby.se


Näringslivsfrågor

Torbjörn Sjögren
Telefon: 010-234 50 11

torbjorn.sjogren@mjolby.se


Serveringstillstånd

Göran Lidemalm

Telefon: 010-234 52 24

social@mjolby.se

   

Trafik

Mats Rydell

Telefon: 010-234 51 76

mats.rydell@mjolby.se


Vatten och avlopp, abonnentfrågor

Jessica Johansson

Telefon: 010-234 57 48

jessica.johansson@mjolby.se


Vatten och avlopp, avfall

Lars Edenhofer

Telefon: 010-234 52 76

lars.edenhofer@mjolby.se