Företagslots

Mjölby kommun har höga ambitioner och vi är stolta över vårt goda företagsklimat. Företagslotsen finns till för att underlätta för dig som är eller vill bli företagare.

För att starta, etablera eller förändra din verksamhet, din lokal eller sortiment behöver du ofta kontakta kommunen i olika frågor. Företagslotsen hjälper dig att hitta rätt kontakter i eller utanför den kommunala organisationen. Det kan du ha nytta av när du vill starta eget, utveckla det företag du redan har, eller flytta ditt företag till Mjölby kommun.

Det här kan du förvänta dig

Företagslotsen hjälper dig med var du kan hitta den information du behöver och hitta rätt kontakter, till exempel när du:

  • Vill köpa mark eller byggnad för din verksamhet
  • Ska bygga om, till eller nytt för ditt företag
  • Vill hyra en lokal
  • Tänker ändra verksamhet i din befintliga lokal
  • Ska starta restaurang, livsmedelsbutik eller annan verksamhet där du hanterar livsmedel
  • Funderar på att starta hygienisk behandling som till exempel fotvård
  • Vill ha alkohol- och utskänkningstillstånd
  • Har frågor om fordonstvättar eller andra så kallade miljöfarliga verksamheter
  • Funderar kring brand och säkerhet
  • Vill veta vad gäller vid hantering av brandfarliga och explosiva varor. När krävs tillstånd?

Vi förväntar oss

För att vi ska kunna ge dig den bästa hjälpen vill vi be dig att i möjligaste mån förbereda frågor med mera inför kontakten med oss.

Kontakt

Företagslots

Marie-Louise Bood

Telefon 010-234 50 00

E-post foretagslots@mjolby.se


Näringslivsutvecklare

Jonny Bertholdsson

Telefon 010-234 51 12

E-post jonny.bertholdsson@mjolby.se 

Kontaktpersoner olika områden

Arrenden/avtal

Jessika Strand-Anderson

Telefon: 010-234 51 16

jessika.strandanderson@mjolby.se


Avfall

Per Andersson

Telefon: 010-234 52 65

per.andersson@mjolby.se


Brandteknisk rådgivning, brandfarlig vara, sotningsfrågor

Växel 010-234 54 00


Bygginspektion

Mats Spång

Telefon: 010-234 59 29

mats.spang@mjolby.se


Bygglov

Krister Ramebäck

Telefon: 010-234 51 88

krister.rameback@mjolby.se


Energi- och klimatrådgivning

Telefon: 010-234 57 58

energiradgivning@mjolby.se 


Enskilda avlopp

Carl Arrhenius

Telefon: 010-234 52 30

carl.arrhenius@mjolby.se


Katarina Sjölander

Telefon: 010-234 62 67

katarina.sjolander@mjolby.se


Expedition byggnadskontoret

Annika Jansson

Telefon: 010-234 51 81

annika.jansson@mjolby.se


Fastighetsbildning, mätning, kartor

Fredrik Hellqvist

Telefon: 010-234 51 82

fredik.hellqvist@mjolby.se


Caroline Gyllemark

Telefon: 010-234 59 63

caroline.gyllemark@mjolby.se


Magnus Hultegård

Telefon: 010-234 51 86

magnus.hultegard@mjolby.se


Jonas Loiske

Telefon: 010-234 51 90

jonas.loiske@mjolby.se


Hälsoskydd

Emma Snejder

Telefon: 010-234 52 42

emma.snejder@mjolby.se


Veronica Bohlin

Telefon: 010-234 59 58

veronica.bohlin@mjolby.se

 

Sanna Franzén

Telefon: 010-234 53 84

sanna.franzén@mjolby.se


Livsmedel

Lisa Svensson

Telefon: 010-234 56 27

lisa.svensson@mjolby.se


Jenny Gustafsson

Telefon: 010-234 59 89

jenny.gustafsson@mjolby.se


Philippe Pahlberg

Telefon: 010-234 62 66

philippe.pahlberg@mjolby.se


Veronica Bohlin

Telefon: 010-234 59 58

veronica.bohlin@mjolby.se


Sanna Franzén

Telefon: 010-234 53 84

sanna.franzén@mjolby.se


Lokaler, mark och näringslivsfrågor

Michael Agu
Telefon: 010-234 51 14

michael.agu@mjolby.se


Miljöskydd

Charlotte Hallin

Telefon: 010-234 62 68

charlotte.hallin@mjolby.se


Cajsa Eriksson

Telefon: 010-234 50 28

cajsa.eriksson@mjolby.se


Mina Gunnarsson

Telefon: 010-234 54 43

mina.gunnarsson@mjolby.se


Harald Helgesson

Telefon: 010-234 62 65

harald.helgesson@mjolby.se


Linnéa Lentini

Telefon: 010-234 59 52

linnea.lentini@mjolby.se


Natur

Anna Carpholm

Telefon: 010-234 53 86

anna.carpholm@mjolby.se


Näringslivsfrågor

Torbjörn Sjögren
Telefon: 010-234 50 11

torbjorn.sjogren@mjolby.se


Serveringstillstånd

Göran Lidemalm

Telefon: 010-234 52 24

social@mjolby.se

   

Trafik

Mats Rydell

Telefon: 010-234 51 76

mats.rydell@mjolby.se


Vatten och avlopp, abonnentfrågor

Jessica Johansson

Telefon: 010-234 57 48

jessica.johansson@mjolby.se


Vatten och avlopp, avfall

Lars Edenhofer

Telefon: 010-234 52 76

lars.edenhofer@mjolby.se